Preventieadviseur niveau 3 ism Liantis


Verwerf de basiskennis inzake welzijn op het werk
Blended Learning Veiligheid 050576

Omschrijving

Volgens Boek II, Titel 1, Hoofdstuk IV van de CODEX over het welzijn op het werk moeten de preventieadviseurs voldoende kennis bezitten van de wetgeving inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk in de organisatie of instelling waarin zij hun opdracht vervullen.

De bedoeling van deze opleiding is het verwerven van deze voorgeschreven basiskennis.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Personen uit de non profit of de social profit sector:

 • die een basiskennis inzake welzijn op het werk willen verwerven
 • die de functie van preventieadviseur willen uitoefenen in een C of D bedrijf/organisatie

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden geen beperkende voorwaarden gesteld in verband met vroegere studies.

Programma

 • Inleiding en kennismaking
 • Reglementering (ARAB, CODEX, AREI, VLAREM, Europese richtlijnen)
 • Interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • Beleid welzijn op het werk. Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Overlegcomité
 • Dynamische risicobeheersingssystemen: risicoanalyse, GPP, JAP
 • Arbeidsongevallen (onderzoek, aangifte, maatregelen, statistieken)
 • Externe instanties, informatie- en documentatiebronnen, werken met derden en uitzendkrachten
 • Brandpreventie en brandbestrijding
 • Gevaarlijke stoffen en preparaten, asbestinventaris, persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen: specifieke risico's, minimumeisen, CE-markering
 • Installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen, bestel- en indienstnameprocedure, instructies
 • Ergonomie: beeldschermwerk, zithouding, heffen en tillen
 • Omgevingsfactoren (klimaat, lawaai, verlichting, ventilatie), arbeidsplaatsen, collectieve en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Externe diensten voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Psychosociale belasting

De evaluatie bestaat enerzijds uit een examen waarbij de parate kennis getoetst wordt en anderzijds uit de beoordeling van een eindwerk.

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 18/11/2021 18:30 21:30
donderdag 25/11/2021 18:30 21:30
donderdag 02/12/2021 18:30 21:30
donderdag 09/12/2021 18:30 21:30
donderdag 16/12/2021 18:30 21:30
donderdag 13/01/2022 18:30 21:30
donderdag 20/01/2022 18:30 21:30
donderdag 27/01/2022 18:30 21:30
donderdag 03/02/2022 18:30 21:30
donderdag 10/02/2022 18:30 21:30
donderdag 17/02/2022 18:30 21:30
donderdag 24/02/2022 18:30 21:30
donderdag 10/03/2022 18:30 21:30
donderdag 17/03/2022 18:30 21:30
donderdag 28/04/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Roeselare
 • Oostnieuwkerksesteenweg 111
 • 8800 Roeselare
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Als cursist van de basisopleiding preventieadviseur niveau 3 bieden wij u 1 jaar gratis lidmaatschap aan bij Prebes, de vereniging van preventieadviseurs.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.