Praktische terugkomsessie verantwoord sloten openmaken

Opleiding Veiligheid 190593

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist kan diverse sloten herkennen en gebruik maken van het juiste materiaal om het slot te openen zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen. Deze opleiding is zeer praktijkgericht.

Omschrijving

De brandweerlieden en politie, leidinggevenden zorginstellingen of sociale verhuurmaatschappijen voeren regelmatig interventies uit in erg moeilijk toegankelijke woningen en appartementen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die reeds de basiskennis 'Sloten openen in crisissituaties' gevolgd hebben.

Voorkennis

Reeds de uitgebreide opleiding 'Sloten openen in crisissituaties' gevolgd hebben.

Toelatingsvoorwaarden

Aangezien de cursisten een korte opleiding krijgen over de toegang- en sluittechnieken dienen volgende toelatingsvoorwaarden vervuld te worden - uiterlijk 1 week voor startdatum van deze opleiding:

 • Uw diensthoofd geeft een verklaring op eer dat hij/zij de werknemer(s) er persoonlijk van in kennis heeft gesteld dat de inhoud van de opleiding enkel mag aangewend worden voor professionele doeleinden.
 • Deze verklaring wordt ondertekend door het diensthoofd van uw gemeente en alle cursisten. Deze ondertekende verklaring wordt aan de cursusverantwoordelijke bezorgd.
 • Iedere cursist bezorgt een bewijs van goed gedrag en zeden.

De vooropleiding 'Sloten openen in crisissituaties' gevolgd hebben.

Methodologie

De trainingsvorm is een praktijkgerichte instructie. Tijdens de opleiding is de docent interactief bezig met de cursisten rond een welbepaald thema. Deze instructiemethode wordt gekenmerkt door gerichte vragen van de cursist, discussie en praktijkoefening. De docent bepaalt grotendeels het tempo, waarbij altijd het belang van de cursisten voorop wordt gesteld.

Programma

Praktijk:

 • Openingstechnieken: diverse technieken o.a. boor- en freestechnieken, flippertechniek en flexicardtechniek
 • Openen van moeilijkere sloten
 • Openen met boormachine
 • Het herkennen van verschillende sloten
 • Opfrissen van uittrekken van sloten + afbreken van cilinderslot

De opleiding gaat door in een speciaal ingericht lokaal.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 09/12/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.