Opmaken van een explosieveiligheidsdocument


Een wettelijke verplichting volgens de ATEX richtlijn
Opleiding Veiligheid 210252

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Kritisch kunnen nadenken over het risico op explosies in uworganisatie
 • Beoordelen wanneer een zoneringsdossier is vereist
 • Kunnen beoordelen of een explosieveiligheidsdocument correct werd opgesteld

Omschrijving

Explosies halen jammer genoeg nog elk jaar het nieuws. Dit zal waarschijnlijk de stelling bevestigen dat er redelijk veelorganisaties zijn waar er gevaar is voor explosie, een gevaar dat soms onvoldoende gekend is of soms onderschat wordt.

Meestal zijn er zwaargewonden of doden mee gemoeid en is de materiële schade enorm. Dringend tijd dus om dit even onder de loupe te leggen.

In het kader van de verplichtingen opgelegd door de Europese ATEX richtlijn moeten de organisaties op vlak van explosierisico’s voldoen aan de opgelegde veiligheidseisen en de minimumvoorschriften zodat een veilige werkomgeving kan gegarandeerd worden voor de werknemers.

Zo moet de werkgever of zijn aangestelde een explosieveiligheidsdocument opstellen, bijhouden en aanpassen of uitbreiden bij gewijzigde situaties. Het document moet ook steeds kunnen voorgelegd worden aan de bevoegde instanties, belast met het toezicht op de installaties.

Alle relevante gegevens over de zones (zoals o.a.  gebruikte stoffen, beschrijving van de werkplek, beschrijving van het proces en de risico inventarisatie en evaluatie) met een (mogelijk) explosieve atmosfeer en de genomen preventiemaatregelen moeten opgenomen worden in dit 'explosieveiligheidsdocument'.

Hoe wordt nu zo’n document opgesteld? Wie zijn de betrokken partijen? Wat zijn de gevolgen voor de werknemers en de arbeidsmiddelen?  Deze en nog vele andere vragen zullen aan bod komen tijdens deze praktijkgerichte opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en preventieadviseurs van bedrijven waar een risico voor explosies bestaat.

Methodologie

Tijdens deze opleiding wordt u via praktijkvoorbeelden aangeleerd hoe een explosieveiligheidsdocument kan worden opgemaakt. Op interactieve wijze begeleidt de docent u doorheen de materie waardoor u in staat zult zijn om het aangeleerde toe te passen in uw organisatie.

Programma

 • Situering binnen de wetgeving ATEX 153 en ATEX 114
 • Gevolgen voor de werknemers en de arbeidsmiddelen
 • Opsporen van mogelijke explosiegevaren, explosiekenmerken
 • Risicoanalyse van de explosiegevaren
 • Te nemen maatregelen tot eliminatie en/of beheersing van de explosierisico’s
 • De inhoud van het explosieveiligheidsdocument
 • Indeling van gevarenzones, zonering
 • Bespreking van een concrete case

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 23/11/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Dries Desseyn heeft jaren lange ervaring in arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne en is actief in verschillende sectoren. Zijn ervaring en expertise wil hij met veel enthousiasme delen. Als docent geeft hij veelzijdige opleidingen vanuit zijn expertise op de werkvloer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.