Hoe verantwoord sloten openen in crisissituaties?


Basiskennis toegang- en sluittechnieken
Opleiding Veiligheid 100829

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

De cursist kan diverse sloten herkennen en gebruik maken van het juiste materiaal om het slot te openen zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen. Deze opleiding  is zeer praktijkgericht.

Omschrijving

De brandweerlieden en politie, leidinggevenden zorginstellingen of sociale verhuurmaatschappijen voeren regelmatig interventies uit in erg moeilijk toegankelijke woningen en appartementen.

Een beknopte kennis over het openen van diverse sloten in diverse omstandigheden is daarbij noodzakelijk.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die over geen basiskennis sloten beschikken maar vanuit hun functie regelmatig geconfronteerd worden met het openen van sloten in moeilijke situaties zoals brandweerlieden, politie en personen werkzaam in sociale huisvestigingsmaatschappijen en zorginstellingen.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Toelatingsvoorwaarden

Aangezien de cursisten een korte opleiding krijgen over de toegang- en sluittechnieken dienen volgende toelatingsvoorwaarden vervuld te worden - uiterlijk 1 week voor startdatum van deze opleiding:

 • Uw diensthoofd geeft een verklaring op eer dat hij/zij de werknemer(s) er persoonlijk van in kennis heeft gesteld dat de inhoud van de opleiding enkel mag aangewend worden voor professionele doeleinden.
 • Deze verklaring wordt ondertekend door het diensthoofd van uw gemeente en alle cursisten. Deze ondertekende verklaring wordt aan de cursusverantwoordelijke bezorgd.
 • Iedere cursist bezorgt een bewijs van goed gedrag en zeden.

Methodologie

De trainingsvorm is deels theoretisch en deels een praktijkgerichte instructie. Tijdens de opleiding is de docent interactief bezig met de cursisten rond een welbepaald thema. Deze instructiemethode wordt gekenmerkt door gerichte vragen van de cursist, discussie en praktijkoefening. De docent bepaalt grotendeels het tempo, waarbij altijd het belang van de cursisten voorop wordt gesteld.

Programma

Theorie:

 • Sloten en cilinders: beknopte technische uitleg
 • Groepswerk:
  • Welke situaties doen zich voor?
  • Juiste analyse maken van de situatie
  • Welke openingstechnieken zijn er?

Praktijk:

 • Openingstechnieken: diverse technieken o.a. boor- en freestechnieken, flippertechniek en flexicardtechniek
 • Wat is een slot en cilinder? (betogende praktijk)

De opleiding gaat door in een speciaal ingericht lokaal.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 06/12/2022 09:00 12:00
dinsdag 06/12/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Syntra West - Campus Ten Briele
 • Ten Briele 7
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.