Hoe veiligheidsgedrag ontwikkelen en beïnvloeden


Ontwikkel u tot expert in de menskant van arbeidsveiligheid
Opleiding Veiligheid 190538

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding beschikt u over een set van competenties om veiligheidsgedrag

 • te ontwikkelen
 • te veranderen
 • te beïnvloeden
 • te verankeren

Daarnaast beschikt u over een scherp inzicht in uw eigen veiligheidsgedrag en de impact ervan op uw medewerkers.

Tot slot beheerst u diverse technieken om de drijfveren rond veiligheidsgedrag op de werkvloer te activeren.

Omschrijving

Bent u klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan? Bent u op zoek naar een set van competenties om veiligheidsgedrag te ontwikkelen, te veranderen, te beïnvloeden en te verankeren? Wenst u een aantal technieken te beheersen om de drijfveren rond veiligheidsgedrag op de werkvloer te activeren?

U kunt er niet naast kijken: arbeidsveiligheid staat overal hoog op de agenda. En terecht.

Dit vakgebied heeft een hele evolutie doorgemaakt. Van technische veiligheidsaspecten over veiligheidszorgsystemen tot een versterkte aandacht voor de factor mens.

Als u tot een maatgevende verbetering van arbeidsveiligheid wilt komen, dan moet u een veiligheidscultuur creëren waarbij mensen gedreven zijn om de systeemkant tot leven te brengen. Anders bestaat er enkel een “papieren veiligheid”. Essentieel is dat mensen het juiste gedrag tonen met focus op veiligheid.

Een uitdaging die andere compenties vergt:

De wettelijke verantwoordelijkheden van de hiërarchische lijn bieden onvoldoende afdoend antwoord op deze specifieke gedragsuitdagingen.

Om veiligheidsgedrag te ontwikkelen, te veranderen en/ of te beïnvloeden zijn andere competenties aan de orde.

Menselijk gedrag is datgene wat visueel waarneembaar is. Echter het grootste aandeel van gedrag is van nature niet veilig. Waarom is dat zo? En wat zijn hiervoor mogelijke oplossingen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot directie, management, hiërarchische lijn en preventieadviseurs van bedrijven en organisaties, ongeacht de sector.

Specifieke voorkennis is niet vereist, enkel een gezonde dosis interesse voor het menselijk aspect van veiligheid.

Methodologie

Deze opleiding is geen klassieke opleiding.

Integendeel, doorheen dit programma ontwikkelt u een rijke set aan competenties die u in staat stellen om met kennis van zaken alle aspecten rond veiligheidsgedrag te beheersen.

Doorheen deze sessies streven we naar een maximale interactie. Uitwisseling van best practices is eveneens onderdeel van deze module.

U ontvangt tijdens deze opleiding een uitgebreid pakket didactische en pedagogische hulpmiddelen waaronder:

 • een inhoudelijke documentatiemap
 • een didactische poster
 • inhoudelijke publicaties
 • "ready to use" scripts en scenario’s
 • checklists
 • basismodellen en voorbeelden
 • foto’s en/ of filmmateriaal
 • de pdf versie van de presentatie

Om de interactie te bevorderen worden maximaal 12 deelnemers toegelaten tot deze opleiding.

Na de opleiding ontvangt u een attest van deelname.

Programma

 • De veiligheids-paradox: feitelijke vaststellingen die elkaar tegenspreken
 • Naar een andere kijk op arbeidsveiligheid: dimensies van arbeidsveiligheid
 • Inleiding tot veiligheidsgedrag
 • Verschillende manieren waarop Darwin nog steeds aanwezig is op de werkvloer.
 • Waarom attitudes geen garantie zijn tot veilig gedrag.
 • Basisinzichten in individueel veiligheidsgedrag
 • Ontwikkelen van veiligheidsgedrag: hoe doe je dit?
 • De paradigmashift van gedragsverandering
 • Waarom de klassiek gedragsaanpak nooit zal werken.
 • De verschillende motivatie ingangen: hoe herkennen en erop inspelen?
 • Gedragsbeïnvloeding: hoe een performante veiligheidscontext ontwikkelen?
 • Invloed van groepsgedrag
 • Hoe omgaan met formele leiders?
 • Hoe het ontwikkelen van veiligheidsgedrag duurzaam verankeren?

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

2019-538-1-OmschrijvingDocent-1.png

Tijdens deze opleiding zal u begeleid worden door de heer Willy Wastyn. Willy heeft een jarenlange expertise op vlak van de menskant van arbeidsveiligheid. Als trainer ontwikkelt hij toonaangevende veiligheidsprogramma's, concepten en instrumenten. Hij begeleidt, samen met een team van deskundigen, tal van organisaties bij het ontwikkelen van hun veiligheidscultuur.

Wetenschappelijke onderbouw, omgezet naar pragmatische concepten. Zijn aanpak heeft de toets aan de meest kritieke praktijksituaties doorstaan.

Hij schroomt niet om zowel tijdens zijn presentaties als in zijn publicaties bestaande veiligheidsconcepten en volgens hem achterhaalde overtuigingen stevig op de korrel te nemen. Hij is tevens auteur van verschillende publicaties.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.