Gas- en stofexplosies


ATEX: Een opfrissing met oog voor de praktijk
Opleiding Veiligheid 210245

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Inzicht in de van toepassing zijnde richtlijnen ivm explosieveiligheid
 • Kritisch nadenken over het risico op explosies in uw bedrijf, herkennen van risico’s, welke elementen kunnen een explosie veroorzaken
 • Inzicht in de beveiligingsmaatregelen
 • Beoordelen wanneer een zoneringsdossier is vereis
 • Kunnen beoordelen of een explosieveiligheidsdocument correct is opgesteld
 • Uw bestaande dossier kunnen evalueren en (laten) aanpassen

Omschrijving

In zeer veel organisaties blijkt er, meestal een ongekend en onderschat gevaar te zijn voor gas- en/ of stofexplosies waardoor men vaak zonder het te beseffen, moet voldoen aan de ATEX-richtlijnen.

Hoog tijd om nu even stil te staan bij dat probleem, want wanneer een explosie zich voordoet zijn de gevolgen meestal rampzalig voor de betrokkenen.

Bedrijven moeten de risico’s opsporen, analyseren en gepaste maatregelen nemen.

Vervolgens moeten de zones met gevaar voor explosies gedefinieerd worden. Inventarisatie van de gebruikte producten, beschrijving van het proces en de werkplek met de bijhorende risico-evaluatie dient te gebeuren en vervat te worden in een explosieveiligheidsdocument.

De werkgever of een aangestelde moet dit document opstellen. Gezien dit een dynamisch gegeven is, moet dit document regelmatig aangepast worden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding richt zich tot organisaties die in contact komen met gevaarlijke stoffen, bij het laden en lossen, de opslag en de verwerking ervan. Kortom bedrijven waar een risico bestaat voor gas- en stofexplosies.

Zaakvoerders, leidinggevenden en techniekers in een productieomgeving of van een onderhoudsafdeling, preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, veiligheidscoördinatoren, projectmanagers, … zullen zich zeker aangesproken voelen in deze praktijkgerichte en interactieve opleiding.

Methodologie

Tijdens dit programma komen er heel wat praktische zaken aan bod. Op een interactieve manier wordt u door de materie geloodst. Als het stof gedaald is, wordt aan de hand van een casestudy aangetoond hoe alles concreet kan aangepakt worden.

Programma

 • Gevaarlijke stoffen: inventarisatie en eigenschappen (bv vlampunt, zelfontsteking, explosiegrenzen, …) van gevaarlijke preparaten, solventen en oplosmiddelen
 • Situering Binnen de wetgeving ATEX 153 en ATEX 114
 • Risico’s en ontstekingsbronnen
 • Opsporen van mogelijke explosiegevaren, explosiekenmerken
 • Indeling van elektrisch en niet-elektrisch materiaal
 • Risicobeoordeling van explosierisico’s
 • Aandachtspunten bij opstellen van een zoneringsdossier
 • Explosieveiligheidsdocument
 • Concrete case

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 30/11/2022 18:30 21:30
woensdag 07/12/2022 18:30 21:30
woensdag 14/12/2022 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Dries Desseyn heeft jaren lange ervaring in arbeidsveiligheid en arbeidshygiëne en is actief in verschillende sectoren. Zijn ervaring en expertise wil hij met veel enthousiasme delen.

Als docent geeft hij veelzijdige opleidingen vanuit zijn expertise op de werkvloer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.