Evacueren van publiek toegankelijke plaatsen


Een jaarlijkse verplichting, ook voor de sporthal, zwembad, school en cultureel centrum in uw gemeente
Opleiding Veiligheid 200174

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

In deze opleiding leert u hoe u moet optreden bij incidenten in publiek toegankelijke gebouwen. Een eerste aandachtspunt is benadering van het incident zowel theoretisch als praktisch en een tweede betreft de organisatie van de hulpverlening en opmaak van het intern noodplan op maat van het gebouw en de organisatie.

U ontvangt een tool om verder mee aan de slag te gaan in uw omgeving.

Omschrijving

Uw gemeente bruist van activiteiten die burgers dichter bij elkaar brengt en hen laat samenzijn in een ontspannen sfeer. Zwembad, festivalletje, de bib, sporthal, tentoonstelling, … En dan gaat er iets fout. Weet u hoe zich te organiseren in geval van een incident dat al dan niet aanleiding zal geven tot evacuatie? Weet u hoe en wie u moet alarmeren? Heeft u een beproefde aanpak om dergelijke situaties tot een goed einde te brengen? Alle burgers veilig geëvacueerd? En wat moet er nadien gebeuren?

Een incident onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitraakt, hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Maar wat als de mensen ter plaatse niet vertrouwd zijn met de procedures, brandmeldinstallaties en dergelijke meer?

Naast ieder begin van een incident snel en doeltreffend te bestrijden is het belangrijk om te weten hoe en wie u moet alarmeren, en zo nodig kunt meehelpen aan een vlotte en veilige ontruiming en evacuatie. Dit is ook van cruciaal belang wanneer medewerkers of vrijwilligers actief zijn tijdens of na de diensturen in publiek toegankelijke gebouwen. Hoe treedt u op bij evenementen in publieke gebouwen? Hoe evacueert u grotere groepen mensen? Hoe vangt u hulpdiensten op?

Wetende dat het een jaarlijkse verplichting is om een evacuatie te organiseren voor onder andere het personeel, is het belangrijk om over goede procedures te beschikken voor publieke gebouwen. Met deze kennis is men in staat om kritisch te kijken naar de noodprocedures in een specifieke context.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich onder andere tot preventieadviseurs en technisch personeel van lokale overheden. Voor mensen die al dan niet professioneel betrokken zijn bij de organisatie van evenementen al dan niet in hun eigen publiek toegankelijke ruimte zoals horeca, sportclubs en dergelijke meer is dit ook een aanrader.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

Deze opleiding verloopt klassikaal en we voorzien 2 sessies van 3 uur. Het is de bedoeling om ook in te gaan op specifieke praktijksituaties waarmee u geconfronteerd wordt bij de uitwerking van het noodplan voor de publiek toegankelijke gebouwen in uw portfolio. Daarnaast werken we met een voorbeeld van een brandpreventiedossier.

Na deze klassikale opleiding kan er steeds een individueel ondersteuningstraject voor u in uw bedrijf of organisatie opgestart worden. Meer informatie kan verkregen worden tijdens de lessen.

Programma

Publiek toegankelijke inrichtingen

 • Begrip publiek toegankelijke inrichting
 • Reglementeringen
 • Impact op de omgeving
 • Benadering vanuit dagelijkse werking en hulpverlening

Gebouwaspecten

 • Indeling van de gebouwen
 • Technieken in het gebouw en de invloed op het brandrisico
 • Noodverlichting, sleutelbeheer, liften, trappen, het verzamelpunt, meldings- en waarschuwingsinstallatie

Incidenten en incidentenbestrijding

 • Het begrip incident, brand, de vuurdriehoek
 • Inventariseren van situaties die brand kunnen uitlokken
 • De meest voorkomende kleine blusmiddelen: poeder, CO2, water, schuim, branddeken, brandhaspel

Organisatie hulpverlening en evacuatie

 • De betrokken actoren en hun verantwoordelijkheden: de interne hulpverlening en de externe hulpdiensten en nooddiensten
 • Het belang en de beperkingen van de interne brandbestrijdingsdienst
 • Communicatie, informatie en samenwerking intern en extern
 • Hoe reageren in geval van waarschuwing en alarm in publieke gebouwen
 • De verschillende situaties identificeren die leiden tot een evacuatie
 • Hoe een grote groep mensen evacueren
 • Wie doet wat in afwachting van tussenkomst van de lokale hulpdiensten
 • Evacuatiewegen identificeren en situaties die evacuatie kunnen hinderen herkennen
 • Een evacuatie snel en efficiënt uitvoeren
 • Signalisatie, pictogrammen en communicatie
 • Begeleiden van de openbare hulpdiensten naar de plaats van het onheil

Het intern noodplan

 • Wat leert u uit de evacuatieoefening, bijsturen van de noodprocedures
 • Opmaak van het intern noodplan met een link naar het brandpreventiedossier

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/11/2022 09:30 12:30
dinsdag 15/11/2022 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname.

De opleiding wordt gegeven door Tom Van Beveren, preventieadviseur en consultant. De docent heeft vele jaren ervaring opgebouwd bij verschillende overheidsdiensten en in publiek toegankelijke ruimten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.