Evacueren: tips voor een vlot verloop


60 minuten webinar: Evacueren is meer dan zo snel mogelijk het gebouw verlaten
Webinar Veiligheid 200555

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar beschikt u over een basiskennis hoe er moet worden opgetreden in geval van een evacuatie en kunt u daarin een actieve rol spelen.

Omschrijving

Jaarlijks is een evacuatieoefening verplicht in uw organisatie.

Hebt u soms ook het gevoel dat die evacuatieoefening vlotter kan verlopen? Weet u wat er van u verwacht wordt tijdens een evacuatie, is uw rol hierin voldoende duidelijk?

Wanneer zich een situatie voordoet die aanleiding geeft tot een evacuatie, dan zijn het voornamelijk de medewerkers ter plaatse die bepalen hoe vlot dit zal verlopen.

In dit webinar krijgt u alvast enkele praktische tips om een evacuatie vlotter te laten verlopen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor deze opleiding denken we aan preventieadviseurs, EHBO hulpverleners, leden van de interne brandbestrijdingsdienst en leidinggevenden die betrokken worden bij de organisatie van een evacuatie.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens het Webinar worden gebruikt, kunt u downloaden.

Programma

  • Wettelijk kader, de betrokken actoren
  • Verschillende taken en verantwoordelijkheden in afwachting van tussenkomst van de lokale hulpdiensten
  • Van noodoproep tot evacuatie: hoe reageren, informeren en communiceren
  •  Praktische tips & tricks

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.