Evacuatie binnen de kinderopvang en binnen het onderwijs


De nadruk ligt op het zo snel en efficiënt mogelijk evacueren van alle aanwezige kinderen en volwassenen
Opleiding Veiligheid 140773

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding weet u hoe gepast te reageren in geval van een calamiteit en hoe u op een snelle en efficiënte manier veilig kunt evacueren.

Omschrijving

Een ongewone sirene loeit. Iedereen kijkt naar iedereen. Een evacuatie? Die oefening hebben we toch al gehad? Nu is het menens!

Welke gedragsregels hebt u nodig om zelf samen met de collega's snel en veilig het gebouw te verlaten. Hoe begeleiden we op een veilige manier de kinderen naar buiten richting verzamelplaats.

Weet u waarheen als plots de normale uitgang onbereikbaar wordt? Wat staat u te doen als het er echt op aan komt om de juiste keuzes en beslissingen te nemen? Welke signalen moet u herkennen en hoe moet u reageren? Moeten we altijd evacueren?

De instructies en de te nemen acties goed kennen in geval van brand of een incident zijn een essentiële eerste stap.

Er moeten eveneens goeie afspraken zijn met de hulpdiensten om bijvoorbeeld de interventies vlot te laten verlopen.

Deze opleiding geeft u tal van nuttige tips om een evacuatie van het gebouw op een veilige manier te laten verlopen. Hoe moet u handelen in geval van een calamiteit waarbij de nadruk ligt op het zo snel en efficiënt mogelijk evacueren van alle aanwezige kinderen en volwassenen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Leerkrachten, eerste interventieploeg, de preventiedienst, de facilitymanager, ...
 • De leidinggevenden, directie en medewerkers.

Programma

Deze opleiding is modulair opgebouwd ttz: de eerste sessie is collectief en gaat klassikaal door.

De tweede sessie is individueel, volledig gericht op maat van uw organisatie en gaat door in uw organisatie. Voor de tweede sessie zal de docent met u een datum afspreken.

Komen aan bod:

 • Algemeen kader en wettelijke basis
 • Begrippen, waarschuwing, alarmering en melding
 • Pictogrammen en veiligheidsverlichting
 • Gedragsregels bij evacuatie
 • Een evacuatieteam
 • Verplaatsingstechnieken
 • De verzamelplaats
 • Het evacuatieplan
 • Aandachtspunten / gevaren
 • Brand- en rookdetectie
 • Hoe een evacuatieoefening organiseren
 • Praktische oefening: individuele rondgang ter plaatse in uw organisatie

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.