EHBO: hoe organiseren


60 minuten webinar: Tips voor een vlotte EHBO hulpverlening
Webinar Veiligheid 200574

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van dit webinar beschikt u over een basiskennis om mee te helpen aan een vlotte organisatie van de EHBO hulpverlening.

Omschrijving

Een ongeval kan iedereen overkomen. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor een vlotte hulpverlening. Belangrijk hierbij is dat er voldoende opgeleide hulpverleners aanwezig zijn die snel kunnen helpen.

Wellicht hebt u soms ook het gevoel dat die hulpverlening nog vlotter kan verlopen.

  • Wie moet u na een ongeval of incident waarschuwen en hoe doet u dat?
  • Hoe en wie zal de externe hulpdiensten verwittigen?
  • Welk materiaal hebt u nodig?
  • Hoeveel hulpverleners hebt u nodig en welke opleiding moeten ze gevolgd hebben?
  • Hoe registreert u EHBO interventies?

De vraag is dus: wat moet uw organisatie voorzien? Wat is er van toepassing op uw organisatie? Waar loopt het vaak niet zoals u verwacht, wat kunt u beter doen?

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Voor deze opleiding denken we aan preventieadviseurs, EHBO hulpverleners, leden van de interne brandbestrijdingsdienst, en leidinggevenden die betrokken worden bij de organisatie van de eerstehulpverlening.

Methodologie

Een live interactie is mogelijk met de spreker. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt, kunt u downloaden.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.