Een arbeidsongeval, wat nu?


Exclusieve interactieve webinar over het omgaan met arbeidsongevallen
Webinar Veiligheid 210246

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze webinar:

  • Weet u hoe een organisatie zich optimaal kan voorbereiden op een arbeidsongeval
  • Beschikt u over praktische voorbeelden om onmiddellijk mee aan de slag te gaan binnen de eigen organisatie

Omschrijving

Het hoeft in feite niet gezegd te worden, want de doelstelling is overal hetzelfde namelijk arbeidsongevallen voorkomen, m.a.w. zoveel mogelijk preventief werken.

Als er zich dan toch een arbeidsongeval voordoet, dient de organisatie hierop voorbereid te zijn, m.a.w. hier correct mee om te gaan. Dit omvat vele aspecten zoals: omgaan met het slachtoffer en de EHBO-hulpverlening, registraties, onderzoek, aangifte, …

In dit webinar wordt stapsgewijs behandeld hoe een organisatie zich kan organiseren om correct en volledig te reageren indien er zich toch een arbeidsongeval voordoet. Er wordt voornamelijk met praktijkvoorbeelden gewerkt. Waar nodig wordt ook verwezen naar de van toepassing zijnde wetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit webinar richt zich tot personen die binnen de organisatie bezig zijn met veiligheidszorg.

Methodologie

Tijdens dit exclusieve webinar wordt het topic op een interactieve en praktijkgerichte wijze gebracht.

Ontdek het bijleren op afstand van bij u thuis of op kantoor. De webinars vinden plaats op een specifieke dag en tijdstip. Een live interactie is mogelijk met de docent. U kunt in real time vragen stellen via chat. De bestanden die tijdens dit webinar worden gebruikt kunt u downloaden, zodat u ook over een naslagwerk beschikt.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Ken Coppieters is werkzaam als interne preventieadviseur bij een industriële onderneming, dat reeds jaren sterk inzet op veiligheid. Hij is hoofd van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPBW).

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.