De risicoanalyse brand


Een wettelijke verplichting voor elk bedrijf of organisatie
Mixed Via Web Veiligheid 190215

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Met deze opleiding krijgt u kennis en vaardigheden mee betreffende hoe u een risicoanalyse brand kunt uitvoeren. Dankzij de uitvoering van een risicoanalyse onder toezicht van de docent bent u in staat om zelf risicoanalyses brand uit te voeren.

Omschrijving

Wanneer we denken aan de gevolgen van brand zoals menselijk en economisch leed is zoals zo vaak gezegd de beste verdediging hiertegen een pro-actieve benadering.

Vandaag krijgen we de steun van de wetgever. Elke werkgever is namelijk verplicht om een risicoanalyse brand op te maken (Codex: boek 3, Titel 3, Hfdst II).

Die risicoanalyse brand is een essentieel onderdeel van het brandpreventiedossier.

Bij de uitvoering van de risicoanalyse houdt de werkgever rekening met verschillende risicofactoren zoals o.a.:

 • de gelijktijdige aanwezigheid van brandstof, oxidatiemiddel en ontstekingsbronnen
 • de arbeidsmiddelen, gebruikte stoffen, processen en hun eventuele interacties
 • de aard van de activiteiten
 • de grootte van de onderneming of inrichting
 • het maximaal aantal personen die kunnen aanwezig zijn
 • de specifieke risico’s eigen aan bepaalde groepen van personen die aanwezig zijn
 • de ligging en de bestemming van de (risico-houdende) lokalen
 • de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op aanpalende arbeidsplaatsen
 • de werkzaamheden uitgevoerd door externe ondernemingen

Op basis van die risicoanalyse moet de werkgever materiële en organisatorische preventiemaatregelen nemen om:

 • brand te voorkomen
 • veiligheid te verzekeren en indien nodig snelle evacuatie
 • elk begin van brand te bestrijden
 • de schadelijke gevolgen van een brand te beperken
 • de tussenkomst van openbare hulpdiensten te vergemakkelijken

De risicoanalyse moet regelmatig bijgewerkt worden wanneer er zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico’s.

Tijdens deze opleiding bespreken we een risicoanalysemethode die toelaat een beeld te krijgen van de bestaande risico's om tot gepaste preventiemaatregelen te komen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is bedoeld voor preventieadviseurs, leidinggevenden, en medewerkers van de interne brandbestrijdingsdienst (eerste interventieploeg) die pro-actief meewerken aan het uitvoeren van de risicoanalyse en het bewaken van de brandveiligheid.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De aanpak is zowel een theoretische als een praktische benadering.

De eerste sessie (les) gaat gelijktijdig door met de volledige leergroep die wij omwille van interactiviteit beperken tot 12 deelnemers.

Voor de tweede sessie (les) voorzien we individuele ondersteuning voor u in uw bedrijf of organisatie. Hiervoor spreekt u af met de docent. Tijdens die tweede sessie in uw bedrijf of organisatie voert u een brandrisicoanalyse uit waarbij u ondersteuning krijgt van de docent.
Het is de bedoeling dat we vooral ingaan op specifieke praktijksituaties en vragen waarmee u geconfronteerd wordt bij de uitwerking van een risicoanalyse brand.
Daarnaast werken we met een voorbeeld van een brandrisicoanalyse methode.

Programma

 • Wettelijke kader en doelstellingen
 • Situaties die een brandrisico kunnen creëren:
  • De risico’s in kaart brengen en de risicofactoren bepalen
 • Ontstaan, ontwikkeling en voortplanting van brand
 • Conclusie en specifieke preventiemaatregelen
 • De risicoanalyse als onderdeel van het brandpreventiedossier
 • Aandachtspunten bij het werken met aannemers of onderaannemers
 • Aandachtspunt bijsturing noodplanning en opvolging
 • Individuele begeleiding bij een risicoanalyse

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 21/10/2021 18:30 21:30
woensdag 01/12/2021 08:30 11:30
woensdag 01/12/2021 12:15 15:15
woensdag 01/12/2021 15:30 18:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de online vorm van deze mixed class. De nodige instructies voor de online opleiding ontvangt u enkele dagen voor de opleiding. Indien u deze opleiding liever klassikaal volgt dan selecteert u de leslocatie (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Getuigschrift

U ontvangt een attest van deelname.

Deze opleiding wordt gegeven door ere-brandweermajoor Willy Pauwels, actief als vrijwillig brandweerofficier sinds 1979 in de brandweerpost van Waregem en meer dan 15 jaar professionele ervaring als brandweercommandant in de brandweerpost van Ronse.

De docent heeft een zeer lange ervaring en expertise in de brandbestrijding en -preventie en deelt deze graag op een pragmatische en interactieve wijze met de deelnemers van de opleiding.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.