De brandbestrijdingsdienst

Opleiding Veiligheid 120744

Omschrijving

DE BRANDBESTRIJDINGSDIENST (KB 28 MAART 2014)

(OPVOLGER VAN ARAB ART. 52)

Binnen een bedrijf een beginnende brand onder controle houden en zorgen dat iedereen veilig het gebouw uitgeraakt hangt in eerste instantie af van de mensen ter plaatse. Zij die in de onmiddelijke omgeving zijn

kunnen een incident vaak herleiden tot een minimaal gebeuren.

Vandaar dat het opstarten en trainen van een team tot "eerste interventieploeg" minstens evenveel waard is als een goede verzekeringspolis. Deze brandbestrijdingsdienst biedt u de garantie van een vlotte aanpak met de juiste vaardigheden. De ervaring leert ons dat 85 à 90% van de beginnende branden door deze brandbestrijdingsdienst snel, kordaat en doeltreffend geblust worden waardoor grote rampen kunnen vermeden worden.

Ook de wetgever heeft heel veel aandacht voor brand.

Zo legt men o.a. de verplichting op dat de werkgever op basis van een risicoanalyse een brandbestrijdingsdienst moet oprichten.

Hun taak bestaat erin er op toe te zien dat de nodige maatregelen genomen worden om brand te voorkomen, om ieder begin van een brand snel en doeltreffend te bestrijden, om te waarschuwen en alarm te geven, om de veiligheid van personen te verzekeren en zo nodig een snelle en gevaarloze ontruiming te voorzien, ...

Deze dienst werkt ook pro-actief mee aan het uitvoeren van de risico-analyse en het bewaken van de bandveiligheid. Daarbij signaleren zij situaties die kunnen hinderen bij evacuatie, melden ze brandgevaarlijke situaties en werken ze mee aan het opstellen van veiligheidsprocedures.

Met deze opleiding leert u hoe u moet optreden als lid van de brandbestrijdingsdienst. Door het blussen van een aantal kleine branden leert u op een veilige en correcte wijze gebruik te maken van een aantal blusmiddelen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot personen die bij een beginnende brand gepast dienen te reageren. Het betreft voornamelijk de personen die wensen deel uit te maken van een eerste interventieploeg en op zoek zijn naar een basisopleiding betreffende eerste interventie.

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bijkomende info

Vereisten:

De deelnemers aan deze opleiding moeten veiligheidsschoenen dragen.

Programma

Wetgeving en taakstelling

 • Wetgevend kader.
 • Taken van de brandbestrijdingsdienst, taken externe diensten.
 • Voorbeeld van een risico-analyse.

Brand, brandbestrijding

 • Ontstaan, ontwikkeling en voorplanting van brand.
 • De soorten branden, brandklassen.
 • Het verbrandingsproces.
 • Brandbestrijdingsmiddelen.
 • Blusmethodes: hoe handelen bij brand, hoe een brand bestrijden.
 • Blusmiddelen: aantal te voorzien, plaatsing, onderhoud en keuring.

Organisatie van de hulpverlening

 • Structuur van de externe hulpdiensten zoals de brandweerkopsen en nooddiensten.
 • Organisatie van de interne brandbestrijdingsdienst.
 • Organisatie van de eerste interventies, organisatie van de brandbestrijding, richtlijnen ivm interventies.

Evacuatie

 • Richtlijnen ivm evacuatie.
 • Pictogrammen.
 • Signalering: Waarschuwing, evacuatie en alarm.
 • Redden en evacueren van slachtoffers.

Communicatie

 • Communicatiemiddelen intern en extern.
 • Informatie aan het personeel.

Praktijk

Tijdens de praktijk worden een aantal vuurhaarden bestreden in een oefenunit waarbij je persoonlijke begeleiding krijgt.

Er wordt gewerkt met de poederblusser, CO2 blusser, blusdeken, schuimblusser.

Er is ook aandacht voor de werking van grotere blusmiddelen zoals bijvoorbeeld de muurhaspel, de sprinkler, ...

Er is een blindloopoefening met deurprocedure

Een evacuatieoefening met 1 te evacueren slachtoffer.

Dhr. Michel Bellemans, Preventieadviseur niveau 2, Technicus Brandvoorkoming, Project begeleider nieuwe blustechnieken DCC-Marine. Instructeur VCA en EHBO. Met 20 jaar praktijkervaring bij de openbare brandweerdiensten weet hij de cursist op interactieve wijze te boeien met tal van situaties uit het dagelijkse leven gegrepen.