Club Preventieadviseurs (bijscholing preventieadviseur)


Gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld
Opleiding Veiligheid 050518

Introductie

Collega's onder mekaar!

Omschrijving

De Club Preventieadviseurs verenigt preventieadviseurs waarbij op een flexibele manier voordrachten, discussies, recente evoluties en problemen van welzijn op het werk worden behandeld. Deze thema's zijn lerend en informatief met aandacht voor netwerking. Het geheel wordt steeds gebracht in een aangenaam kader en afgesloten met een receptie. Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze club richt zich in de eerste plaats naar preventieadviseur niveau 1, 2 of 3. Daarnaast is deze club ook bedoeld voor medewerkers die binnen de organisatie bezig zijn met het veiligheids- en preventiebeleid.

Methodologie

Deze bijeenkomsten zijn een gespreksplatform waar ervaringen over de verschillende materies worden uitgewisseld. Ideeën uitwisselen, luisteren naar visies, praktijkgetuigenissen en netwerking vormen de doelstelling van dit initiatief.

Programma

Bijeenkomst 1 dinsdag 24 oktober 2023 van 18u30 tot 21u30

Het intern noodplan, een todo voor ieder bedrijf of organisatie

Tijdens deze bijeenkomst zullen we even stil staan bij het intern noodplan.

We weten allemaal dat ieder bedrijf of organisatie verplicht is om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse.

De risicoanalyse als rode draad zorgt ervoor dat het intern noodplan regelmatig moet bijgewerkt worden wanneer er zich wijzigingen voordoen die o.a. een invloed hebben op de brandrisico’s.

Tijdens deze sessie zal de spreker aandacht hebben voor de risicoanalyse brand om een beeld te krijgen van de bestaande risico’s om vervolgens tot gepaste preventiemaatregelen te komen, en zal hij aandacht hebben voor het intern noodplan als onderdeel van een brandpreventiedossier.

Tijdens bijeenkomst 4 voorzien we dan een bedrijfsbezoek bij de firma Vandemoortele Izegem.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Yves Verplancke. Hij is HSE manager bij Vandemoortele Izegem.

Hij heeft ruime ervaring met de opmaak en uitvoering van een intern noodplan bij verschillende bedrijven. Als pragmatisch preventieadviseur geeft hij deze sessie vanuit de dagdagelijkse praktijk en zijn expertise.

Vanaf 20.30 uur: Netwerkmoment.

Bijeenkomst 2 dinsdag 28 november 2023 van 18u30 tot 21u30

Visualiseren van communicatie, de kracht van het beeld

Visualiseren van communicatie wordt steeds belangrijker. Er zijn heel wat redenen te bedenken waarom we dat zouden doen.

Een beeld zegt duizend keer meer dan woorden. Tijdens deze bijeenkomst, we noemen het graag een praktijkgerichte workshop geeft Karl Mortier, Visueel Verhalenverteller, concrete tips en tricks mee om informatie om te zetten in beeld. Karl begeleidt dagelijks organisaties, teams en mensen om vaak complexe informatie om te zetten in beeld. Zijn favoriete werkterrein is de werkvloer waar mensen via beeld met elkaar in interactie komen. Ook met anderstaligen! Hij ervaarde 25 jaar geleden zelf de noodzaak om complexe processen, customer journeys, … om te zetten in beeld. Het uitgangspunt is eenvoud creëren en dat doet u door te starten vanuit eenvoudige technieken. U gaat tijdens deze bijeenkomst zelf aan de slag in deze interactieve en dynamische workshop. Aan de slag met de kracht van het beeld.

Vanaf 18.30 uur: Uiteenzetting door Karl Mortier, Visueel Verhalenverteller.

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment.

Bijeenkomst 3 dinsdag 16 januari 2024 van 18u30 tot 21u30

Actualiteit, een overzicht van nieuwe wetgeving. Vooruitblik naar de nabije toekomst.

Het voorbije jaar waren er een aantal wetswijzigingen in het kader van het welzijn van de werknemers op het werk, met belangrijke gevolgen voor de bedrijven. Ook in de nabije toekomst mogen we nog enkele wijzigingen verwachten.

Tijdens deze clubbijeenkomst geeft de gastspreker alvast op interactieve wijze een samenvatting

van de voorbije periode alsook een overzicht van datgene dat we in de nabije toekomst mogen verwachten. Er is ruimte voor vraagstelling met aandacht voor mogelijke problemen en knelpunten.

Vanaf 18.30 uur: uiteenzetting door Roger Collier, ingenieur en preventieadviseur bij Liantis.

Vanaf 20.30 uur: netwerkmoment.

Bijeenkomst 4 dinsdag 28 mei 2024 van 18u30 tot 21u30.

Bedrijfsbezoek bij de firma Vandemoortele, Prins Albertlaan 12, 8870 Izegem.

De firma Vandemoortele is een Belgisch familiebedrijf, gepassioneerde voedingsmensen, en dat al sinds 1899. Vandemoortele heeft 2 business lijnen, een in bakkerijproducten en de andere in margarines, culinaire oliën en vetten. Bij Vandemoortele vormen 3 bedrijfswaarden de kern van hun cultuur, die bedrijfswaarden zijn respect, samenwerking en ambitie. Die 3 bedrijfswaarden zijn cruciaal wanneer we het hebben over het  voorkomen van incidenten en ongevallen, wanneer we het hebben over het voorkomen van noodsituaties.

Tijdens de eerste bijeenkomst werden in het kader van de noodplanning door de gastspreker uiteengezet hoe je de wettelijke verplichtingen kunt omzetten in de praktijk.

Tijdens de vierde bijeenkomst, voorzien we een bedrijfsbezoek waarbij de gastspreker ons concreet zal toelichten en tonen hoe ze de “noodorganisatie” bij de firma Vandemoortele hebben aangepakt.

Vanaf 18.30 uur: ontvangst, uiteenzetting en rondleiding bij Vandemoortele door Yves Verplancke, HSE manager.

Vanaf 21 uur: Netwerkmoment.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 24/10/2023 18:30 21:30
dinsdag 28/11/2023 18:30 21:30
dinsdag 16/01/2024 18:30 21:30
dinsdag 28/05/2024 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Syntra West - Campus Ten Briele
  • Ten Briele 7
  • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • F: 051/268754
  • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.