BA4 - Gewaarschuwden


Werken met elektriciteit vraagt aandacht
Opleiding Veiligheid 050194

Introductie

Werken aan of nabij elektrische installaties die al dan niet onder spanning staan is niet zonder gevaren. Wie mag welke werkzaamheden uitvoeren en welke veiligheidsmaatregelen moeten hierbij genomen worden?

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kent de risico's en gevaren van elektriciteit. Daarnaast zal u alert kunnen reageren wanneer er zich problemen of ongevallen voordoen.

Omschrijving

De werkgever moet zelf een dossier samenstellen waarin op basis van de installaties, de activiteiten en zijn werknemers wordt bepaald of een persoon "BA4 gewaarschuwd" of "BA5 vakbekwaam" moet zijn.

Het is de werkgever die bepaalt wie deze kwalificatie nodig heeft. In principe is het raadzaam om werknemers die met elektriciteit in contact komen (hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door het uitvoeren van andere taken) deze opleiding te laten volgen.

Het diploma van de werknemer is voor deze opleiding van ondergeschikt belang.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

BA4 = Gewaarschuwden

Zowel naar werkzaamheden van niet-elektrische aard in de omgeving van elektrische installaties als taken van elektrische aard onder toezicht.

Voorkennis

Codificatie bekwaamheden:

 • BA1 = iedereen
 • BA2 = kinderen
 • BA3 = gehandicapten
 • BA4 = gewaarschuwden (deze opleiding)
 • BA5 = vakbekwamen

Bijkomende info

Om duidelijker richting te geven organiseren we de BA4 en de BA5 opleidingen als totaal afzonderlijke opleidingen. Je hoeft dus niet eerst BA4 te volgen en daarna door te stromen naar BA5.

 • Ofwel kiest u voor BA4 = GEWAARSCHUWDE (1 dag)
 • Ofwel kiest u voor BA5 = VAKBEKWAAM (2 dagen)

Mocht u eerder al een opleiding BA4 gevolgd hebben en de BA5 vakbekwaam willen volgen, dan kan dit (er zal wel een stukje herhaling zijn).

rode-stekker-3-1_2005-194.jpg
pyramide-3-3_2005-194.jpg
gevaar-3-2_2005-194.jpg

Programma

Begrippen

 • Arbeidsongevallen
 • Waarom ongevallen voorkomen en beroepsziekten
 • Gevaar - risico - causaliteitsprincipe
 • Evaluatie van risico's, methodieken
 • Beheersen van de risico's en methodieken

Structuur en toepassingsgebied van de wetgeving

 • ARAB - Codex
 • AREI

De gevaren van de elektrische stroom

 • De uitwerkingen op het lichaam
 • De effecten op de installaties

Beperkte bespreking van de residentiële elektrische netstructuur TT

Beperkte activiteiten van BA4

Gebruik van draagbare gereedschappen en meettoestellen

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 02/10/2023 09:00 12:00
maandag 02/10/2023 13:00 16:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Getuigschrift

Na deze opleiding bent u gewaarschuwd voor elektriciteit, we sluiten de opleiding af met een kleine test en daarmee krijgt u een aanwezigheidsattest; een attest dat opgenomen moet worden in de inzetbaarheidsmatrix van uw organisatie.

Prijsinfo

In company kan ook !

U houdt er best rekening mee dat de opleiding vanaf 4 deelnemers bedrijfsintern voor u interessanter is.

Prima opleiding met interessante praktijkvoorbeelden.

Heerlijk technisch overleggen met elkaars ervaringen en bevindingen.

Niets op aan te merken!

Van De Populiere Kenny Deknudt Mirror Works

Het was een goede cursus om de algemene kennis van elektriciteit een beetje bij te schaven. Ik heb in deze cursus veel bijgeleerd. De cursus was eenvoudig te volgen.

Haddad Youssef Kinlys Group

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.