Blower Doortechnieker


Behaal uw bekwaamheidsattest voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 110305

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Na de opleiding bent u in staat om gebouwen op luchtdichtheid te testen in overeenstemming met de EPB-regelgeving.
 • U kent de werking van een Blower Doortoestel en kent de procedure voor het uitvoeren van een luchtdichtheidsmeting.
 • U kan een rapport van een luchtdichtheidsmeting opstellen.

Introductie

Bent u EPB-verslaggever, dan telt deze opleiding mee voor 18 uur permanente vorming.

Bent u landmeter-expert, dan telt deze opleiding mee voor 4 uur permanente vorming.

Extra: Indien gewenst kan u een BlowerDoor huren aan € 150 (excl. BTW) /deelnemer om de praktijk te oefenen.

Om de blowerdoor software te installeren kunt u als deelnemer best al bij de start van de opleiding de laptop meenemen.

Omschrijving

Wij organiseren samen met ISOPROC bvba en P&S VOF een opleiding ter voorbereiding tot het behalen van een bewijs van bekwaamheid voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten met een Blower Doortoestel.

Sinds 1 december 2010 is er een nieuw Ministerieel Besluit in werking getreden waarin de wettelijke normen voor het correct uitvoeren van een luchtdichtingstest worden vastgelegd. ISOPROC bvba en P&S VOF hebben beiden jarenlange ervaring in het uitvoeren van luchtdichteidstesten volgens de Europese norm EN13829, waarop de nieuwe wetgeving is gebaseerd.

Beide opleidingspartners stellen nu hun ervaring en know how ter beschikking om een degelijke en doorgedreven opleiding in de lijn met de nieuwe regelgeving aan te bieden.

Tijdens deze opleiding komen alle aspecten aan bod waarmee rekening moet gehouden worden bij het uitvoeren van een luchtdichtheidstest. Na een grondige theoretische uitleg worden de theoretische inzichten ook in de praktijk toegepast. Uniek aan deze opleiding is dat iedere deelnemer de de kans krijgt om individueel te oefenen met een Blower Doortoestel.

Het examen moet nadien afgelegd worden bij BCCA.

Voor meer info over de wettelijke normen m.b.t. het uitvoeren van luchtdichtheidsmetingen verwijzen we naar deze bijlage bij het Ministerieel Besluit van 1 december 2010 houdende de aanpassing van de regelgeving inzake energiebeleid.

Voor mee info betreffende het kwaliteitskader voor erkenning van luchtdichtheidsmetingen verwijzen naar deze link.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot uitvoerders van luchtdichtheidstesten  die nog geen bekwaamheidsbewijs hebben. Daarnaast is de opleiding ook voor mensen die willen starten met het uitvoeren van luchtdichtheidstesten.

Meer in het bijzonder: architecten, energiedeskundigen, bouwkundigen, EPB-verslaggevers, schade-experts, medewerkers onderhoudsdienst, dienst externe controle.

Voorkennis

U hebt minimum hoger secundair onderwijs gevolgd.

Methodologie

 • Groepsleren
 • Theorie en praktische oefeningen met een Blower Doortoestel

Programma

Dag 1

 • Inleiding isolatie en nut van luchtdichtheid
 • Hoe zal luchtdichtheid nu gemeten worden --> algemeen principe van luchtdichtheidstest, kwalitatief, kwantitatief, themografie, rook, ...

Dag 2

 • Welke problemen kunnen we verwachten en hoe kunnen we ze oplossen (incl. inschatten van problemen), + case studies op basis van echte projecten
 • Wettelijk kader

Dag 3

 • Installatie en praktijk

Het BlowerDoor toestel kan gehuurd worden en wordt op de 2de van de 3 opleidingsdagen meegegeven omdat de werking van het toestel zelf incl. software meestal ook pas de 2de opleidingsdag behandeld worden.

In principe bedraagt de huur van een toestel 130 euro voor 1 dag en 275 euro per week (excl. btw). Voor de opleiding is er echter een speciaal kortingstarief: 150 euro voor gans de week.

In de les wordt er gewerkt met de Minneapolis Blowerdoor (debiet: 7200m³/uur bij 50 Pa).

Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 09/11/2021 09:30 12:30
dinsdag 09/11/2021 13:30 16:30
dinsdag 16/11/2021 09:30 12:30
dinsdag 16/11/2021 13:30 16:30
dinsdag 23/11/2021 09:30 12:30
dinsdag 23/11/2021 13:30 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.