Basisopleiding ventilatie voor bedienden


Zelfstudiepakket in combinatie met praktijklessen
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 180462

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

 • Verhoog de technische kennis van uzelf waardoor uw product / diensten beter verkocht worden
 • Laat uzelf niets wijsmaken, maar zorg dat u weet waarover het gaat zodat ze kunnen mee praten over technische zaken
 • kwalitatiever noteren en behandelen van bestellingen, offertes en klachten
 • Na deze opleiding bent uzelf minder afhankelijk van uw technische dienst
 • NIEUW: volg de basisopleiding ventilatie voor bedienden digitaal via webinar!

Introductie

Deze opleiding richt zich tot bedienden die geen technische vorming ventilatie hebben genoten, maar toch actief zijn binnen de sector (secretariaat, onthaal, offertedienst, voorraadbeheer, ...).

Het is de bedoeling een basiskennis aan te reiken zodat men in staat is een gesprek te voeren met een professioneel (bv. bij het noteren of behandelen van een klacht, een bestelling of een offerte), of om te kunnen antwoorden op basisvragen van een particulier.

Omschrijving

Sedert 1 januari 2016 gelden voor nieuwe bouwaanvragen kwaliteitsspecifieke eisen voor residentiële ventilatiesystemen. Met deze nieuwe STS-ventilatie (STS-P 73-1) wil men een volwaardig kwaliteitskader voorzien voor ventilatiesystemen. Het doel van deze basisopleiding bestaat enerzijds uit het beter informeren van de bediende/medewerker en anderzijds uit het verhogen van hun technische kennis rond ventilatie-installaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Bedienden zonder technische vorming die actief zijn in de HVAC wereld:

 • Onthaal, marketing, sales, boekhouding, secretariaat, offertediensten, kaderleden
 • Meewerkende echtgenotes van HVAC bedrijven
 • Toonbankmedewerkers van HVAC groothandels
 • Energiedeskundigen
 • Vastgoedmedewerker & syndici
 • Leidinggevenden en medewerkers technische diensten, facilitair beheer
 • Leidinggevenden en medewerkers van sectorfondsen en beroepsorganisaties

Programma

PAKKET: INLEIDING TOT DE RESIDENTIELE VENTILATIE

 • Wettelijk kader: voorstelling NBN D50-001, algemeenheden norm, achtergrondinformatie ivm ventilatie, bespreking verschillende systemen (A,B,C en D), toekomstperspectief
 • Luchtdichtheid van gebouwen: beschermd volume, aandachtspunten, blowerdoortest
 • Comfortabel binnenklimaat: bepalende factoren, hoe realiseren, wettelijke bepalingen (IDA)
 • Energieverbruik: vergelijking tussen de verschillende systemen, hoe optimaliseren

PAKKET ONTWERP

 • Onderdelen ventilatie-installatie: bespreking en voorstelling diverse onderdelen
 • Bepalen van het nodige luchtdebiet: verwijzing norm NBN D50-001, rekentool Optivent, rekenblad ventilatiegids
 • Inplanten WTW en ventielen op plan: tips en advies, manueel uittekenen plan
 • Kanalentracé uittekenen: op papier, rekentool Optivent, tips en advies

PAKKET BEREKENING

 • Berekenen kanalennet: manueel (rekenlat), rekentool Optivent (automatisch), akoestische impact
 • Berekenen drukverlies kanalennet: manueel (grafieken), rekentool Optivent (automatisch)
 • Selectie WTW: vanuit drukverlies kanalennet in werkingsgrafiek WTW, bespreking WTW (opvoerhoogte, lawaai, ...)

PAKKET BEREKENING

 • Opmaak meetstaat/stuklijst/finaliseren uitvoeringsplan: manueel, rekentool Optivent, uitvoeringsplan afwerken
 • Inregelen van een installatie: belang van een goede inregeling, verschillende toestellen bespreken, rekentool Optivent

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 30/09/2022 09:00 12:00
vrijdag 30/09/2022 12:30 15:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be
2018-462-1-OmschrijvingDocent-1.jpg

Luc Dedeyne is reeds sinds 1984 bezig met architectuur en energie. Door z'n praktische ervaring als architect, gekoppeld aan z'n passie voor energie heeft hij een zeer grote kennis van het energiezuinig bouwen. Luc Dedeyne is als energieconsulent het aanspreekpunt voor menig architect en EPB verslaggever. Bij items over energie en bouwen wordt Luc Dedeyne ook steevast door de verschillende media (radio, tv, geschreven pers,...) gecontacteerd. Vanuit deze positie is hij de persoon bij uitstek om deze materie toe te lichten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.