Alternatieve woonvormen


Op een andere manier (samen)wonen
Opleiding Techniek, onderhoud en bouw 120259

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van de opleiding heeft men een duidelijker beeld van de verschillende woonvormen.
Men kan de voorstellen en ideën hieromtrent beter inschatten en kaderen.

Introductie

Als er over bouwen en wonen gesproken wordt, denkt men als vanzelfsprekend aan appartementen, villa's, rijwoningen, ...

Gezien de schaarste van de bouwgronden en de hoogte van de prijzen ervan en het feit dat bouwen alsmaar duurder wordt, steken alternatieve woonvormen de kop op. Meestal zijn dit systemen die reeds hun doeltreffendheid bewezen hebben in het buitenland, maar hier nog onbekend en onbemind zijn. Voor een stuk is het zelfs de terugkeer naar woonvormen die hier vroeger als normaal beschouwd werden, maar in onmin geraakt zijn.

Omschrijving

In de opleiding worden de verschillende alternatieve woonvormen voorgesteld, met hun specifieke eigenschappen en vereisten.

Deze woonvormen worden geanalyseerd vanuit verschillende standpunten:

 • juridisch
 • stedenbouwkundig
 • ontwerpmatig
 • praktisch

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich tot ontwerpers zoals architecten, studiebureaus, stedebouwkundigen alsook tot bouwpromotoren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Methodologie

De opleiding wordt gegeven in de vorm van hoorcolleges, aangevuld met talrijke praktische cases uit binnen- en buitenland.

Programma

SESSIE 1

"Waarom een alternatief op het individueel wonen"

 • Groepswonen (vandaag app, ook 'wonen in meervoud' cfr Vl Overheid) beter 'gemeenschappelijk wonen'
 • Verschillende woonvormen met hun specifieke eigenschappen en karakter met ontwerptechnische kenmerken van de verschillende woonvormen:
  • serviceflats/aanleunwoningen/assistentie - kangoeroewonen/duplexwonen (met 2 huishoudens onder één dak)
  • met meer onder één dak:
   • woon- en leefgemeenschappen
   • studenten
   • senioren cfr Abbeyfield
 • versus individueel wonen in gemeenschap:
  • harmonica wonen en retrofit, gezamenlijk woonerf
  • centraal wonen en co-housing

"COHOUSING"

 • Meerwaarden
 • Wat is gemeenschappelijk en wat niet? (Welke buitenruimten, welke binnenruimten)
 • Welke voorzieningen?
 • Wat is een commonhouse?

 3G wonen

 • Meegroeiwonen op wijk/buurtniveau, op niveau bouwblok, op niveau woonentiteiten

eco-housing

 • Aankondiging trias ecologica en verwijzing naar ecopolis-doewijzer

SESSIE 2

Stedenbouwkundige en technische aspecten van toepassing op deze gemeenschappelijke woonvormen.

 • Autonome woongemeenschappen: bio-klimatisch bouwen, nul energie,enz.
 • Ontwerpaspecten qua ruimtegebruik en architectuur
 • Nieuwbouw of vernieuwbouw?
 • Stad of platteland?
 • De ontwerpaanpak, planologisch en juridisch
 • Gemeenschappelijk bouwen met een bewonersvereniging of via een bouwpromotor?
 • Hoofdprobleem: het vinden van een geschikte bouwgrond
 • De missing link in de ruimtelijke ordening
 • De valkuilen van de huidige regelgeving
 • Ruimte voor discussie

Docent: Trui Maes

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 28/10/2022 09:00 12:00
vrijdag 28/10/2022 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.