Frans voor maatschappelijk werkers


Leer u goed uit te drukken in het Frans
Webinar Talen 140335

Omschrijving

Als gevolg van maatschappelijke evoluties komt u tijdens de uitoefening van uw beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact. Op die momenten ervaart u dat uw kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met uw gesprekspartner(s) te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat u door die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon.

De doelstelling van deze opleiding is dan ook de communicatie tussen u en uw Franstalige klanten te bevorderen. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie. U verhoogt uw kennis van het Frans naar een praktisch werkniveau in functie van de specifieke behoeftes van uw job als maatschappelijk werker.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Indien u werkt in een CAW, een OCMW of een gelijkaardige dienst, dan is dit voor u de geknipte opleiding.

Voorkennis

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u over een goede basiskennis van het Frans beschikken (Europees referentiekader, A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang [bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk]. Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven).

Om de interactiviteit te garanderen, wordenslechts 16 deelnemers tot deze opleiding toegelaten.

Methodologie

Een eventueel aanwezige drempelvrees overwint u van bij de start. De cursus verloopt volledig in het Frans en in de vorm van interactieve gesprekken, rollenspellen en improvisatieoefeningen.

Programma

Een greep uit de mogelijke onderwerpen:

 • alternatieve gerechtelijke maatregelen
 • crisishulp
 • huishoudelijk geweld
 • justitieel welzijnswerk
 • ondersteuningscentrum voor allochtonen
 • onthaalcentrum
 • opvangcentrum
 • persoonlijk en relationeel welzijn
 • schuldbemiddeling
 • slachtofferhulp
 • sociale enquête
 • sociale huisvesting
 • thuisbegeleiding
 • vluchtelingenhulp
 • woonbegeleiding
 • ...

De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met u. Andere items kunnen aangebracht worden. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 20/09/2023 09:00 12:00
woensdag 27/09/2023 09:00 12:00
woensdag 04/10/2023 09:00 12:00
woensdag 11/10/2023 09:00 12:00
woensdag 18/10/2023 09:00 12:00
woensdag 25/10/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

De lessen Frans van Frans zijn fantastisch!

Begrijpbaar en direct praktisch toepasbaar in ons dagelijks werken met cliënten.

Sara Vanlancker, welzijnshuis Waregem

Toffe leersfeer, goede leerkracht. Op een goede manier in het Frans dialoog gaan met elkaar. Tijd en ruimte om te zoeken.

Roy Silverans, Sociaal Huis Menen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.