Juridisch Frans

Opleiding Taal 140378
NIEUW

Omschrijving

Het Frans speelt als voertaal steeds meer een belangrijke rol. Als advocaat, jurist, medewerker van een advocatenkantoor, ambtenaar, ... is het belangrijk een goede kennis van de Franse taal te bezitten om efficiënt met Franstalige cliënten,burgers, collega's, ... te kunnen communiceren in de Frans juridische omgangstaal zowel mondeling als schriftelijk.  

Opgelet: dit is een opleiding Frans, geen opleiding recht in het Frans.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het gaat om een taalcursus Frans die zich richt tot advocaten, notarissen, medewerkers van advocatenkantoren & notariaten, (bedrijfs)juristen, ambtenaren, lokale,regionale & federale overheid, politie, ...

Voorkennis

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen moet een basiskennis van het Frans (niveau A2 cf. Europees referentiekader) aanwezig zijn. Om de interactiviteit van de opleiding te bewaren worden maximum 15 deelnemers toegelaten tot deze opleiding.

Programma

1 Juridische terminologie/thematische woordenschat

2 Mondelinge communicatie:

  • Ontvangst op kantoor
  • Telefonische contacten
  • Concrete cases/voorbeelden uit de dagelijkse praktijk die de cursisten zelf aanbrengen

3 Schriftelijke communicatie:

  • E-mail
  • Brief
  • Dienstnota

Indien nodig of gewenst wordt tijdens de lessen bijkomende grammaticale ondersteuning geboden.

De werkvorm is interactief: de cursisten brengen zelf cases, problematieken, voorbeelden, ... aan waarmee zij in de dagelijkse praktijk geconfronteerd worden.