Frans voor de boekhouder


Dans un clin d'oeil
Opleiding Taal 140341

Introductie

Boekhouding heeft zijn eigen specifieke terminologie en taalgebruik, ook in het Frans.

Omschrijving

U maakt zich in deze taaltraining de specifieke Franse boekhoudterminologie eigen en u leert die in uw gesprekken te gebruiken.

De theorie reikt de nodige Franse woordenschat en zinsstructuren aan. Gesprekken voeren met Franstalige klanten vormt het tweede luik van deze training.

Over onze taaltrainingen

Onze taaltrainingen leren u een taal effectief te gebruiken in een professionele context. Luisteren, begrijpen en spreken staan centraal in de training. U ontwikkelt uw taalvaardigheid én u krijgt evengoed meer inzicht in typische gewoontes, gebruiken, mentaliteit... van de landen waar de betreffende taal wordt gesproken.

U komt terecht in een groep met een beperkt aantal gelijkgestemde cursisten, zodat onze ervaren taalcoaches u ruim voldoende aandacht kunnen geven. Goed om weten: onze taalcoaches onderwerpen u niet aan testen (tenzij u daar zelf op aandringt) en zijn ervaren in het wegnemen van de eventuele drempel om te durven spreken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Boekhouders en medewerkers van een boekhoudkantoor, afgestudeerden (zoals oud-cursisten van de opleiding boekhouder bij Syntra West) die als boekhouder aan de slag wensen te gaan.

Deze taaltraining is aanbevolen voor wie actief is in een functie als boekhouder of medewerker op de afdeling boekhouding of administratie in een bedrijf/organisatie, voor wie de functie zelfstandig uitoefent, ... en regelmatig in contact komt met Franstalige klanten, leveranciers ,...  en zich de kennis van het vakjargon (beter) eigen wil maken.

Voorkennis

Welk taalniveau heb ik nodig om deze opleiding te kunnen meevolgen?

Ik heb taalniveau A2 conform het Europees referentiekader*. Dat betekent dat ik zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen kan begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld werk, persoonsgegevens, familie, winkelen en plaatselijke geografie). Ik kan communiceren over simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Ik kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van mijn eigen achtergrond, mijn onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Kan ik mijn huidig taalniveau door een taalcoach laten evalueren?

Ja, dat kunt u. Onze taalcoaches nemen graag even de tijd voor een gezellige en ongedwongen babbel, GEEN TEST! U kunt daarvoor langskomen op één van de GRATIS SCREENINGS die SBM op een aantal campussen organiseert.

Lukt het u niet u daarvoor vrij te maken of te verplaatsen? Geen probleem, neem contact met ons op en we regelen een GRATIS ONLINE SCREENING voor u.  

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding kent u de speficieke terminologie die eigen is aan een boekhouding en kan u hierover een gesprek aangaan in het Frans.

Programma

 • De specialist geeft raad
  • Contact met een confrater
  • Contact met een klant
  • Contact met de administratie
 • Documenten
  • De balans
  • De resultatenrekening
  • Financiële dagboeken
 • Mailverkeer
 • Telefoneren
  • Een aangenaam gespreksklimaat scheppen (beleefd, hoffelijk, diplomatisch, dienstvaardig, klantgericht)
  • Inoefenen van geijkte formules en zinswendingen
  • De telefoon opnemen en iemand doorverbinden
  • Een boodschap noteren, afspraken vastleggen
  • Cijfers lezen en noteren
  • Info vragen en geven

Frans Alleweireldt is een doorgewinterde taaltrainer en verzorgt met veel enthousiasme diverse trainingen Frans bij SBM en Escala. Zowel uit de groepsopleidingen als uit de individuele trainingen ontvangen wij steevast positieve evaluaties.

Hij volgde stages aan het Centre International d'Etudes Française in Angers, aan het Centre de Linguistique Appliquée van de Université Besançon en aan de British Council Summer School van de Newastle-upon-Tyne University.