Studiedag ’Excellent presenteren’


Visie, vaardigheden en tools omtrent presenteren.
Opleiding Algemeen beleid en organisatie 190618

Omschrijving

Tijdens deze studiedag leert de minder (of meer) digitaal vaardige spreker zijn/haar professionele presentaties nog eigentijdser te verwezenlijken. En bijgevolg presenteert u excellenter en blijft uw toelichting langer hangen bij de toehoorders.

'What's in it for me?'

Elkeen met een verantwoordelijke functie, als leider en/of projectgewijs, doet regelmatig een interne of externe presentatie. En presenteren kan u leren. Het is daarbij van cruciaal belang dat u zich een visie omtrent presenteren en spreken voor publiek eigen maakt, evenals een aantal cruciale vaardigheden. Bovendien dient u zicht te hebben op de hedendaagse intuïtieve tools die digitaal en analoog voorhanden zijn.

Deze studiedag is als volgt opgebouwd: vooreerst komt de 'key note' spreker met diverse inspirerende actuele inzichten.

Daarna volgen 2 sprekers naar keuze omtrent de vaardigheden van het excellent presenteren: spreekvaardig, analoog en digitaal. Tot slot kunt u kiezen uit 4 demo's van actuele digitale intuïtieve tools voor het upgraden van uw presentaties.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Directie, staf, diensthoofden en andere medewerkers met een verantwoordelijke functie in de organisatie, als leider en/of projectgewijs.

Methodologie

ex cathedra, interactieve workshops, netwerkmomenten en tool-demo's

Prijsinfo

  • Inschrijvingsgeld voor deelnemers uit non- en social profit: € 190,00
  • Inschrijvingsgeld voor deelnemers uit profitsector: € 285,00

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.