Stoomcursus persoonlijke effectiviteit


Nog effectiever leren werken!
Opleiding Persoonlijke vaardigheden 190604

Introductie

In deze opleiding reiken we u praktische tips en tools aan om effectiever te worden in uw werk. Door alle drukte en prikkels slagen we er vaak niet om datgene te doen wat echt belangrijk is. Om aan onze prioriteiten te werken.

Timemanagement alleen werkt niet. We worden misschien wel efficiënter maar daarom niet effectiever. In deze opleiding leert u wat u concreet kan doen om de 'juiste dingen' te doen. U leert hoe u stappen vooruit kunt zetten naar meer veerkracht en motivatie.

U reflecteert over uw werk en uw leven en leert uit de ervaringen van de andere deelnemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • voor professionals die effectiever én efficiënter willen worden
 • voor professionals die beter willen leren omgaan met drukte en stress

Bijkomende info

Deze opleiding is erkend voor het functiecomplement door de FOD Volksgezondheid.

Methodologie

 • Praktijk- en ervaringsgericht leren, vertrekkend vanuit eigen cases
 • Ervaringsuitwisseling en dialoog: leren van elkaar
 • Wetenschappelijke modellen worden opgebouwd aan de hand van de eigen ervaring
 • Vooraf: korte digitale bevraging met als resultaat:
  • Leerproces wordt reeds gestart.
  • De trainers krijgen inzicht in de verwachtingen, leernoden en werkcontext.
  • Verzamelen van voorbeeldcases.
persoonlijkeffectiviteit-2-4_2019-604.jpg

Programma

Sessie 1 - Focusmanagement – ga voor output in uw eigen werk!

 • Waarom we het eigenlijk druk hebben (en niet effectief zijn): onze eigen stressignalen leren (h)erkennen.
 • Belang van 'stoppen'
 • Verschil tussen effectiviteit en efficiëntie
 • Wat gebeurt in ons brein?
 • Systeem 1 en systeem 2 denken van Kahneman
 • Focusmanagement ipv time management
 • Dringende versus belangrijke taken: de eisenhower matrix
 • Omgaan met e-mails, social media, smartphone
 • Belang van plannen en bufferen
 • Omgaan met uitstelgedrag en perfectionisme
 • Start uw eigen actieplan.

Sessie 2 - Effectiever samenwerken en respectvol beïnvloeden

 • We leren dat de output van ons werk belangrijker is dan het proberen beheersen van de constante stroom aan inputs.
 • Personal Kanban
 • Getting things done (David Allen)
 • Effectiever vergaderen
 • Wat zijn de bouwblokken van effectief samenwerken?
 • Hoe kunnen we ze positief beïnvloeden?
 • Onze omgeving beïnvloeden: We leren onszelf te tonen en grenzen aan te geven. Op een verbindende manier.
 • De cirkels van beïnvloeding van Covey
 • Assertief zijn en nee zeggen
 • Belang van actief en empathisch luisteren
 • Vul uw eigen actieplan aan.

Sessie 3 - Herkader uw beleving: oplossingsgericht en gemotiveerd werken

 • Oplossingsgericht beïnvloeden
 • Leer de probleemgerichte spiraal herkennen
 • Leer de bouwblokken van oplossingsgericht werken toepassen
 • Gemotiveerd werken
 • De basispijlers van motivatie: zelfdeterminatiemodel
 • Hefbomen en hindernissen m.b.t. motivatie
 • Bouwen aan veerkracht
 • Belang van aspiraties en waarden
 • Belang van aandacht en zelfzorg
 • Tips en tools om beter voor uzelf te zorgen
 • Werk uw eigen actieplan af.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 06/03/2023 18:30 21:30
maandag 13/03/2023 18:30 21:30
maandag 20/03/2023 18:30 21:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Escala Brugge
 • Spoorwegstraat 14
 • 8200 Brugge
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.