Positief omgaan met perfectionistisch gedrag

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 090348

Introductie

Niet zelden hebben medewerkers te maken met werkgerelateerde stresssymptomen zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, piekeren over het werk, angst, slaapproblemen, burn-out. Naast factoren in de werksituatie zoals de toename van de werklast en snelheid van het werk, opeenvolgende veranderingen in de organisatie, jobonzekerheid, enz. zullen ook meer persoonsgebonden factoren hierin een rol spelen. Eén van deze factoren is perfectionisme.

Omschrijving

Met de dingen goed willen doen, kwaliteitsvol werk te willen leveren, te streven naar verbetering is uiteraard op zich niets mis. Wanneer men echter liefst altijd zonder één enkele fout te maken topkwaliteit nastreeft, men steeds een knagend stemmetje van binnen voelt dat het nooit goed genoeg is en het altijd nog beter kon, men moeite heeft met delegeren omdat men van mening is dat men het zelf beter kan dan de ander, men zich overal verantwoordelijk voor voelt, wanneer de inspanning die men hiervoor moet leveren niet meer opweegt tegen het resultaat, dan kan de betrokkene zelf en de omgeving eronder gaan lijden, dan kan het wél fout lopen omdat men zichzelf en anderen teveel belast.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze vorming richt zich op mensen die zelf met perfectionisme te kampen hebben, die meer inzicht willen in hoe perfectionistisch denken en gedrag in elkaar zit en welke mogelijkheden er zijn om er anders mee om te gaan, in een professionele omgeving.

Methodologie

Aan de hand van duidelijke kadering, inzichtoefeningen, groepsdiscussies, vraag en antwoord rondes, en uitwisseling in kleine groepen willen we deelnemers laten ontdekken welke invloed perfectionisme op henzelf en hun omgeving kan hebben en hoe ze dit zowel kunnen vermijden als mee omgaan.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

In deze training ontdekt men alle symptomen, zowel in doen als denken die eigen zijn aan perfectionisme herkennen en krijgt men middelen en technieken aangereikt om er op een andere manier mee om te gaan.

Programma

Drie vragen duiken op wanneer perfectionisme een last geworden is, namelijk:

  • Wat is het probleem nu eigenlijk?
  • Hoe ben ik eraan gekomen?
  • Wat moet ik er nu mee?

Tijdens deze vorming wordt ingegaan op de aard van perfectionisme; nut en nadeel van perfectionisme; het ontstaan van perfectionisme en hoe het in stand gehouden wordt; de vicieuze cirkel van denken, voelen en handelen; de vele symptomen die zowel zichtbaar worden in denken, doen en voelen. De niet aflatende innerlijke stem die blijft sturen vanuit perfectionisme. handelen: perfectionistische gedragsstijlen, waar perfectionisme een efficiënte; probleemoplossingsstrategie belemmert, bewustwording rond risico's zoals overdrive; perfectionisme: de impact op relaties met anderen; de link met stress; een persoonlijk actieplan.