Omgaan met personen met auditieve of visuele beperking

Webinar Persoonlijke vaardigheden 210220

Introductie

Het is belangrijk dat onze maatschappij toegankelijk is voor iedereen, dat mensen zich gelijkwaardig kunnen voelen. Wij hebben allemaal recht op onderwijs, sport, cultuur, werk, … Maar dit aanbod is niet steeds effectief begrijpbaar en bruikbaar voor iedereen. We focussen ons op omgaan op het werk met personen met een auditieve of visuele beperking. Als cursist ervaart u zelf welke fysieke en mentale struikelblokken kunnen optreden voor mensen met een beperking, en dit in diverse situaties.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

We leren u dergelijke struikelblokken herkennen, vermijden en oplossen. U krijgt praktische tips over communicatie en begeleiding in diverse situaties: op de werkvloer, culturele participatie, mobiliteit, in een ziekenhuis, ouderenzorg, dienstencentrum …

We staan stil bij het ontstaan van communicatieproblemen en bekijken mogelijke oplossingen. Aan de hand van simulatie-oefeningen en een vragenronde met concrete situaties wordt de materie eigen gemaakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden

Methodologie

Deze opleiding is heel praktijk- en ervaringsgericht.

Programma

1. Inleiding

  • Communicatie ZMBO
  • Soorten communicatie

2. Omgaan met mensen met een auditieve beperking

  • Dovencultuur
  • Communicatie- en omgangstips
  • Hulpmiddelen
  • Doven en slechthorenden op de werkvloer

3. omgaan met mensen met een visuele beperking

  • Oorzaken visuele beperking
  • Communicatie- en omgangstips
  • Hulpmiddelen
  • Aanpassingen van de werkplek

4. Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen

Bart Huwé. Na zijn studies maatschappelijk werk ging Bart aan de slag als arbeidsbemiddelaar bij GTB. Doorheen deze job raakte hij gepassioneerd door de mens binnen zijn werkcontext. Hij schoolde zich bij in peoplemanagement en als systemisch coach. In 2016 startte hij zijn eigen praktijk met focus op het coachen van medewerkers vanuit een krachtgerichte benadering. Zijn stijl wordt gekenmerkt door een pragmatische en actiegerichte aanpak. Als lesgever is het zijn doel om, vanuit wetenschappelijk onderbouwde theorie en zijn ruime praktijkervaring, handvatten aan te reiken voor concrete problemen op de werkvloer.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.