Omgaan met conflicten voor leidinggevende NIEUW

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 130792

Omschrijving

Elke leidinggevende wordt geconfronteerd met spanningsvelden die soms latent sluimeren of zelfs benoemd worden, maar vaak ook evolueren naar incidenten of echte conflicten. Dit heeft vooreerst te maken met de positie, verantwoordelijkheden, opdrachten en doelstellingen van de leidinggevende die hierin verschilt van het team, wat niet altijd als dusdanig door dit team wordt begrepen of aanvaard. Deze spanningsvelden situeren zich ook binnen het team zelf (de medewerkers) of tussen het eigen team en "de anderen". Ook hier heeft de leidinggevende een taak te vervullen.

De sleutelwoorden in de titel zijn Constructief aanpakken. We bekijken eerst welke spanningsvelden zich voordoen en hoe deze ontstaan. Vervolgens stellen we ons de vraag of we deze spanningsvelden willen elimineren en zo ja hoe dit dan best gebeurt, of indien niet, hoe we ze kunnen gebruiken als hefboom tijdens ons leiding geven.

Soms gebeuren er incidenten of ontstaan echte conflicten. Vanuit een bepaling van de soorten conflicten en hun kenmerken en de verschillende manieren waarop deze evolueren/stagneren, concentreren we ons op de technieken om te remediëren. Hierbij verliezen we uiteraard de eigen positie niet uit het oog : Is de leidinggevende betrokken partij in de spanningen of conflicten of valt het oplossen onder zijn/haar verantwoordelijkheid zonder zelf betrokken partij te zijn.

Samengevat: spanningsvelden zijn er, incidenten gebeuren, conflicten zijn soms een realiteit. We kunnen dit louter constateren, maar we kunnen ook één en ander constructief aanpakken of gebruiken. Deze constructieve houding is de reden waarom deze opleiding is uitgewerkt en waarom u er misschien best aan deelneemt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De enige vraag die u zich moet stellen om te weten of u bij deze opleiding baat zal hebben, is of u leidinggevend bent. Vanuit de omschrijving is immers duidelijk dat de opleiding meer dan zinvol is (een "must" klinkt zo fanatiek!) wat ook uw hiërarchische positie als leidinggevende of de aard van uw organisatie (overheid, non-profit, bedrijf...) is. Het is de ervaring van de opleider dat de heterogeniteit tussen de werksituaties van de deelnemers vaak een extra troef vormt om de doelstellingen van de opleiding te bereiken.

Methodologie

  • Afwisseling van deductief en inductief opleiden. Vanuit de reeds operationeel aangebrachte "theorie" en "technieken en methoden" zoeken we naar en oefenen we toepassingen in reële situaties. Vanuit het werken met concrete situaties leiden we samen "de theorie, technieken en methoden" af.
  • Nadruk op interactiviteit en op samenwerking tussen deelnemers en opleider.
  • Transfer naar de toepassing in de praktijksituaties via bespreking van cases en typesituaties en van door de deelnemers aangebrachte situaties.
  • Leerpunten worden omgezet in een persoonlijk actieplan.
  • Deelnemers krijgen de nodige werkfiches, oefeningen, cases... , een weerslag van de besproken theorie, methoden en technieken en de nodige documenten om één en ander in de eigen praktijk toe te passen.
  • Deelnemers kunnen tijdens en na de opleiding onbeperkt rechtstreeks contact nemen met de opleider.

Programma

Onder de rubrieken omschrijving en methodologie kunt u de insteek van deze opleiding terugvinden.

Het lijkt ons weinig zinvol om het programma in puntjes te beschrijven.Het is echter sterk relevant aan te geven dat voor het programma onderdelen worden gebruikt die telkens specifiek gekozen worden uit opleidingen over leidinggeven, teamdevelopment & teambuilding, conflicthantering..., en dat zelfs beroep wordt gedaan op gespecialiseerde communicatietechnieken, emotionele intelligentie en zelfs waar zinvol onderhandelingstechnieken.