Intervisie en bijscholing bemiddeling en conflictbeheer

Opleiding Persoonlijke vaardigheden 220281

Introductie

Aansluitend op de basisopleiding bemiddelingsvaardigheden, is er een bijscholing voorzien in de vorm van intervisie bemiddeling en conflictbeheer.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

bemiddelaars, leidinggevenden, HR-medewerkers

Programma

Tijdens deze sessie van 4 uren krijgt u de gelegenheid om via interactie met de andere deelnemers eigen casussen van verrichte bemiddelingen te bespreken. Intervisie is een laagdrempelige manier om uw eigen expertise te verrijken met ervaringen en inzichten van andere collega’s-bemiddelaars.

We passen de incidentenmethode toe, waarbij de inbrenger een situatie van een bemiddeling vertelt die hij/zij lastig vindt. De andere leden van de groep stellen vragen en geven suggesties. Deze methodiek verloopt volgens een gestructureerd stappenplan, waarin de docent een faciliterende en modererende rol inneemt.

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 10/11/2022 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.