Wijzigingen in uitvoering: overzicht van de gronden tot wijziging en aandachtspunten tijdens de gunningsfase en in uitvoering

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190489

Omschrijving

In principe wordt een overheidsopdracht uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden vastgelegd in het bestek en de invulling ervan door de offerte van de opdrachtnemer.

Vaak zal u als aanbestedende overheid echter in uitvoering vaststellen dat een wijziging van deze voorwaarden zich opdringt.

Deze opleiding zorgt er voor dat u tijdens de gunning van de opdracht weet welke herzieningsclausules u moet voorzien in het bestek en wanneer en hoe er in uitvoering een wijziging van de opdracht kan worden doorgevoerd.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers van overheden en vzw's met een basiskennis inzake overheidsopdrachten.

Programma

 1. Het principe: het forfait
 1. Overzicht van de gronden tot wijziging van een opdracht
  1. Met herzieningsclausule
   1. Vervanging van de opdrachtnemer
   2. Prijsherziening
   3. Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag
   4. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (nadeel en voordeel)
   5. Feiten van de aanbesteder en de opdrachtnemer
   6. Schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten uitvoering
  1. Zonder herzieningsclausule
   1. Aanvullende werken, leveringen of diensten
   2. Onvoorzienbare omstandigheden
   3. Vervanging van de opdrachtnemer
   4. De minimis
   5. Niet-wezenlijke wijziging
 1. Opname van herzieningsclausules in het bestek
 1. Indieningsvoorwaarden van vragen tot wijziging
 1. Concreet: aandachtspunten voor een vlotte wijziging van de opdracht

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/11/2021 13:00 15:00
vrijdag 26/11/2021 13:00 15:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 165,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Anthony Poppe is advocaat en partner bij Xirius Public, gespecialiseerd in het publiek recht. Zijn praktijk focust zich onder meer op overheidsopdrachten. Hij begeleidt overheden en ondernemingen bij de voorbereiding, gunning en uitvoering van overheidsopdrachten en bij geschillen voor de Raad van State en de burgerlijke hoven en rechtbanken.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.