PPS en samenwerkingsvormen in overheidsopdrachten: 1 + 1 = 3

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 210729

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Deze opleiding verschaft een grondig inzicht in de regelgeving, rechtspraak en rechtsleer omtrent Publiek-Private Samenwerking (PPS) en met de wetgeving rond overheidsopdrachten in dit kader.

Omschrijving

Steeds meer (aanbestedende) overheden gebruiken de figuur van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) om hun rol als publieke overheid ten volle te kunnen spelen.

Door te gaan samenwerken met private marktspelers kunnen (aanbestedende) overheden immers slagkrachtiger optreden dan wanneer ze alleen de markt zouden betreden. Deze opleiding focust op alle punten en komma's van de rechtsfiguur van de Publiek-Private Samenwerking en op de verhouding tussen PPS en overheidsopdrachten.

De materie wordt geduid aan de hand van een fictieve casus, en aan het einde krijgt de cursist nog een beknopt overzicht van de Europese en nationale rechtspraak die de voorbije jaren is geveld ivm Publiek-Private Samenwerking.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar de leidinggevenden en hun medewerkers van de diensten van lokale besturen en andere aanbestedende overheden die in hun activiteiten te maken krijgen met Publiek-Private Samenwerkingen (PPS).

Methodologie

Deze opleiding hanteert de werkbare leermethodes van kennisoverdracht, het behandelen van een fictieve casus en intense interactie met en tussen de deelnemers.

rechtspraak-1-4_2021-729.jpg

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.