Plan van aanpak bij klachten tegen uw gunningsbeslissing: rechtsbeschermingswet, wachttermijn, intrekking,...


De rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten van A tot Z!
Mixed Klassikaal Overheidsopdrachten en aankoop 220317
NIEUW

Omschrijving

De Rechtsbeschermingswet regelt het moment van de selectie of de gunning van een overheidsopdracht. De aanbestedende overheid is verplicht om haar beslissing te motiveren, de inschrijvers te informeren, die dan vervolgens mogelijk actie kunnen ondernemen.

In deze opleiding belichten we alle aspecten van de Rechtsbeschermingswet overheidsopdrachten, vanuit de praktijk.

Wat moet er precies gebeuren na de vaststelling van de formele selectie- of gunningsbeslising? Hoe moeten we de kandidaten of inschrijvers informeren en wat zijn hun beroepsmogelijkheden? Wanneer moet u de wachttermijn toepassen en is het verstandig om deze vrijwillig toe te passen? En wat moet u als aanbestedende overheid doen als er een beroep wordt ingediend? Of als u ondervindt of aanvoelt dat dit dreigt ingediend te worden?

We overlopen ook verschillende concrete templates, die deel uitmaken van de cursusdocumenten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

De opleiding is gericht op aankopers bij aanbestedende overheden. Ook juristen, advocaten, enz. die geconfronteerd worden met procedures in het kader van overheidsopdrachten kunnen deelnemen aan de opleiding. Voor de tarifering zie 'praktische info'.

Programma

Situering: De rechtsbeschermingswet: wat, waarom, hoe?

 • De rechtsbeschermingswet binnen de wetgeving overheidsopdracht
 • 4 regimes volgens de drempelbedragen
 • Wat kan worden aangevochten?
  • de selectie- en gunningsbeslissing

Stappenplan na de gunningsbeslissing: informeren, sluiten, aanvangen:

 • De informatieplicht: wat aan wie meedelen?
  Onderscheid tussen: niet-gekozen, onregelmatige of niet geselecteerde inschrijvers?
 • Vertrouwelijke informatie: wat mag u niet meedelen?
 • Publicatie van de gegunde opdracht > EU drempels
 • Onderscheid tussen gunnen en sluiten: de wachttermijn
 • De aanvang van de uitvoeringstermijn of looptijd van de opdracht

Beroepsmogelijkheden voor inschrijvers:

 • Willig beroep bij de aanbestedende overheid
 • Vorderingen tot schorsing, nietigverklaring, schadevergoeding, enz.
 • De bevoegde verhaalinstantie: burgerlijke rechter of Raad van State

Stappenplan in geval van een klacht of beroep:

 • Sluiting on hold
 • Mogelijkheid tot intrekking van de gunningsbeslissing
 • Na de intrekking van de gunningsbeslising:
  • opnieuw gunnen
  • stopzetten en heraanbesteden
  • stopzetten van de plaatsingsprocedure

Doorheen de opleiding heeft de docent, die vanuit zijn ervaring goed vertrouwd is met de praktijk binnen een aanbestedende overheid, zowel oog voor het reactieve als het proactieve.

Uiteraard speelt de docent ook in op de aanwezige deelnemers en is er ook ruimte voor ervaringsuitwisseling en opleidingsgerelateerde vragen.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 14/10/2022 09:30 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers uit de public en social profit betalen 115 euro voor deelname aan deze opleiding. Andere deelnemers (studiebureaus, vrije beroepers,...) betalen 205 euro.

Met Mr. Johan Geerts, specialist overheidsopdrachten, die in deze ervaring heeft als medewerker van diverse aanbestedende overheden enerzijds en als advocaat anderzijds, doorlopen we de regelgeving. Verwacht geen saaie theorie, maar de wetgeving vanuit een praktische invalshoek.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.