Overheidsopdrachten ontleed: verzekeringscontracten en het verzekeren van overheidsopdrachten


Bespaar op uw verzekeringen, schrijf een overheidsopdracht uit!
Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 140953

Omschrijving

In deze opleiding wordt u op 2 dagen ondergedompeld in de wereld van verzekeringen, in het juridisch kader van overheidsopdrachten voor verzekeringen alsook het aspect verzekeren bij overheidsopdrachten.

Het belang van de materie blijkt onder meer uit de ministeriële omzendbrief die op 14 februari 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad over 'de verplichte toepassing van de wetgeving overheidsopdrachten bij verzekeringscontracten'.

Verzekeringspolissen kunnen een grote hap uit het budget van overheden, publieke instellingen en zorginstellingen kosten. Op dit moment wordt voor verzekeringen niet altijd een overheidsopdracht uitgeschreven, zo bleek uit het auditrapport van 2017, aanleiding voor de omzendbrief. Nochtans kan een goede overheidsopdracht ervoor zorgen dat uw bestuur of organisatie kan besparen op uw verzekeringspolissen. Bovendien is het vaak sowieso een verplichting.

Maar in feite begint de denkoefening nog voorafgaand aan de opmaak van een goed bestek. Zonder een basiskennis van de verzekeringswereld, de actoren, principes en soorten contracten kan men verloren lopen met ongewenste gevolgen voor uw bestuur of organisatie wat de inhoud van de verzekeringen betreft die men aangaat en/of de financiële repercussies.

De docent bespreekt alles aan de hand van cases.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers uit lokale en openbare besturen, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, vzw's uit de social profit en non profit.

Methodologie

Escala kan ook een aangepaste opleiding organiseren binnen uw bestuur of organisatie! Wanneer is een maatproject van deze opleiding interessant voor uw organisatie?

Wat kunnen we voor u doen?

 • Een opleiding op maat van uw bestuur of organisatie.
 • Begeleiding bij effectieve opdrachten of de voorbereiding ervan.

Vraag een vrijblijvende offerte aan via tine@escala.be.

Programma

De verzekeringswereld

 • Het vrije verkeer van diensten en zijn beperkingen
 • De distributie van verzekeringen
 • De kosten verbonden aan verzekeringen
 • De rol van de consultant, de makelaar en het eigen beheer
 • Principes van risk management
 • De diverse types van verzekeringscontracten

Het juridisch kader van de overheidsopdrachten bij verzekeringen

 • Basisprincipes
 • Strategische keuzes
 • De beste en correcte procedure basiswet 2006
 • Aandachtspunten ingevolgde de nieuwe basiswet 2016

Het bestek en zijn invulling

 • Specifieke aandachtspunten voor verzekeringen bij de voorbereiding
 • Samenwerking en verdeling in percelen
 • Selectiecriteria
 • Gunningscriteria
 • Technische bepalingen

Het onderhandelen van verzekeringen

 • De inhoudelijke voorbereiding ( de onderhandelingsruimte)
 • De proceduriële voorbereiding
 • De materiële voorbereiding
 • De onderhandelingstechnieken
 • Tussentijds concluderen en rapporteren
 • BAFO en zijn onderzoek

Het afsluiten van de verzekeringsopdracht

 • Het overeenstemmingsnazicht
 • Valkuilen en tips
 • De uitvoering en zijn opvolging

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 23/10/2023 09:30 12:30
maandag 23/10/2023 13:30 16:30
dinsdag 24/10/2023 09:30 12:30
dinsdag 24/10/2023 13:30 16:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureaus en architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 585 excl. btw.

Rudi Claeys is jurist en na jarenlange activiteiten als leidinggevende in de verzekeringswereld doceert hij juridische opleiding bij Escala en diverse Hogescholen en Universiteiten. Rudi Claeys is gespecialiseerd in administratief recht, overheidsopdrachten en verzekeringsrecht. Hij doceert verschillende opleidingen in het open aanbod van Escala en begeleidde ook diverse besturen en organisaties ifv de overheidsopdrachtenwetgeving.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.