Overheidsopdrachten ontleed: selectie versus gunningscriteria


Overheidsopdrachten 2.0
Mixed Klassikaal Overheidsopdrachten & aankoop 170551

Introductie

De keuze voor de "juiste" selectie- en gunningscriteria is niet altijd een eenvoudige oefening. Bovendien is er voorafgaandelijk steeds een verplicht onderzoek naar de betrouwbaarheid van de kandidaten of inschrijvers (uitsluitingsgronden). Welke soorten uitsluitingsgronden en selectiecriteria bestaan er en voor welke procedures moeten deze worden vastgelegd en toegepast? Hoe kies ik de "juiste" gunningscriteria en welke zijn er voorzien in de wetgeving overheidsopdrachten? Op welke manieren kan ik de gunningscriteria vervolgens objectief gaan beoordelen?

Omschrijving

Tijdens deze eendagsopleiding worden aankopers en mensen die regelmatig het nazicht van offertes verzorgen verder op weg geholpen om de juiste selectie- en gunningscriteria (en beoordelingsmethodieken) te kunnen kiezen. Het theoretisch wettelijk kader wordt toegelicht en tegelijk aan de hand van praktijkcases en voorbeeldbestekken het geheel een stuk tastbaarder gemaakt.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Overheden, overheidsbedrijven, intercommunales en social profit organisaties die gebonden zijn door de overheidsopdrachtenregelgeving.

Voorkennis

Voor deze opleiding wordt een basiskennis van de wetgeving op de overheidsopdrachten verwacht. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Programma

 • Uitsluitingsgronden en de keuze van selectiecriteria
 • Selectiecriteria vs. gunningscriteria
 • De keuze en weging van gunningscriteria
 • Beoordelingsmethodiek(en) van gunningscriteria
 • Het in contact treden met kandidaten en inschrijvers
 • De verhouding met het regelmatigheidsonderzoek van offertes

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 28/06/2023 09:00 13:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Deze opleiding gaat door in een fysiek leslokaal maar kan u ook online volgen. U heeft nu gekozen voor de klassikale vorm van deze mixed class. Indien u de opleiding liever online volgt dan selecteert u de optie 'webinar' (op dezelfde datum) in het keuzevak onder de prijs.

Locatie

 • Campus Gent NETWORKS TWO
 • Raymonde de Larochelaan 13
 • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Studiebureausen architecten of andere actoren betalen € 180,00 excl. btw.

Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten.

Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en vastgoedprojecten..

Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als advocaat bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten en publiek vastgoed. Hij treedt regelmatig op als spreker over allerlei overheidsopdrachtenthema's.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.