Overheidsopdrachten ontleed: opdrachtnemers in moeilijkheden, gerechtelijke reorganisatie en faillissement


Hoe reageer je op een (gerechtelijke) reorganisatie of een faillissement van de inschrijver/opdrachtnemer?
Opleiding Overheidsopdrachten & aankoop 220722

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Ervaren aankopers public en social profit

Bijkomende info

Deze opleiding maakt deel uit van de Masterclass selectie, financiële toetsing van kandidaat-opdrachtnemers en continuïteit (totaaltraject)

De verschillende modules zijn ook als volgt te boeken:

Module 1+2+3 - Masterclass selectie, financiële toetsing van kandidaat-opdrachtnemers en continuïteit (totaaltraject)

Module 1+2 - Masterclass selectie en financiële toetsing van kandidaat-opdrachtnemers

Module 3 - Overheidsopdrachten ontleed: opdrachtnemers in moeilijkheden, gerechtelijke reorganisatie en faillissement (deze opleiding)

Hier een overzicht van alle geplande modules bunnen dit traject.

Programma

Deze opleiding biedt de ervaren inkoper een diepgaande studie van het leerstuk van de selectie binnen overheidsopdrachten. De opleiding maakt deel uit van het totaaltraject Masterclass selectie, financiële toetsing van kandidaat-opdrachtnemers en continuïteit.

Indien u zich op deze pagina inschrijft, dan schrijft u enkel in voor module 3.

In een eerste module wordt het leerstuk van de selectie als dusdanig grondig besproken. De cursist krijgt een diepgaand inzicht in het erkenningsvraagstuk, de regelgeving inzake uitsluiting van inschrijvers en de kwalitatieve selectie. Deze module duurt een halve dag en wordt gegeven door Willem Pauwels.

In een tweede module wordt één specifiek onderdeel van de kwalitatieve selectie, de economische en financiële draagkracht van de inschrijver, in detail besproken. De cursist krijgt een uniek inzicht in het werken met financiële ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit,…) bij het aanbesteden van overheidsopdrachten. Deze module duurt een volledige dag, en wordt gegeven door Hans Vanroose.

In een derde module verschuift de focus naar wat er gebeurt wanneer de bedrijfsvoering van de inschrijver op of opdrachtnemer van een overheidsopdracht tijdens de plaatsing of de uitvoering van de overheidsopdracht in de problemen komt. Hoe reageert de beslagen inkoper het beste op een (gerechtelijke) reorganisatie of een faillissement van de inschrijver/opdrachtnemer? Deze module, die een halve dag duurt en wordt gegeven door Willem Pauwels, legt het van naaldje tot draadje uit.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
vrijdag 20/10/2023 09:30 12:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

  • Campus Gent NETWORKS TWO
  • Raymonde de Larochelaan 13
  • 9051 Gent
Bekijk op Google Maps

Contact

  • T: 078 35 39 30
  • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers werkzaam in de profit sector zoals studiebureaus en andere ondernemingen betalen € 210 (excl. btw)

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.