Overheidsopdrachten ontleed: lokaal aankopen


Lokaal aankopen binnen de regels van de wet
Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 210606

Introductie

Tot en met 2019 hadden openbare besturen de mond vol over: gezamenlijke aankopen en schaalvoordelen. Vanaf midden 2020 wilden lokale besturen maximaal inzetten op lokaal inkopen; het winkelhieren. De KMO's en de kleine zelfstandigen verdienden plots alle aandacht.

Enige bezorgdheid hierbij is of dat wel verzoenbaar is met de regelgeving overheidsopdrachten. En ja, hier wringt het schoentje. De algemene beginselen gelijkheid, niet-discriminatie, proportionaliteit, transparantie, verbod op het kunstmatig beperken van de mededinging en het waakzaam zijn voor belangenconflicten pleiten in het nadeel van lokaal aankopen. Toch kunnen er goede en vooral correcte redenen zijn om lokaal aan te kopen.

De regelgeving overheidsopdrachten belemmert het lokaal inkopen op zich niet, indien de motieven daarvoor correct zijn.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aanbestedende overheden

Programma

1. Hinderpalen

Algemene beginselen in de wet:

 • gelijkheid, non-discriminatie, transparantie
 • belangenconflicten
 • correcte mededinging

De plaatsingsprocedures:

 • principe met bekendmaking
 • uitzondering zonder bekendmaking

2. Opportuniteiten

 • marktverkenning
 • duurzaam aankopen
 • gunning op basis van prijs/kwaliteitverhouding
 • opdelen in percelen
 • voorbehouden opdrachten
 • raming per operationele eenheid versus raming per organisatie
 • opdrachten van beperkte waarde

3. Faciliteren van de lokale ondernemingen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.