Overheidsopdrachten ontleed: hoe sturen op technische specificaties zonder buiten de lijntjes te kleuren?

Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 210050

Omschrijving

Aanbestedende overheden willen in hun overheidsopdrachten vaak sturen op de concrete technische output van de opdracht, en ze nemen daarvoor bepaalde technische specificaties op in de opdrachtdocumenten. Het formuleren van zo'n technische specificaties is echter geen sinecure: aanbestedende overheden moeten zich strikt aan bepaalde regels houden, willen ze niet buiten de lijntjes kleuren...

Deze opleiding loodst aanbestedende overheden (-bestekschrijvers) in een drietal uur doorheen het mijnenveld van het opnemen van technische specificaties in bestekken voor overheidsopdrachten. Na een korte en inleidende begripsomschrijving wordt het werken met technische specificaties doorheen het aanbesteden van overheidsopdrachten tegen het licht gehouden.

De opleiding focust zowel op de marktverkenning als op het concrete aanbesteden, en dit zowel in de standaardprocedures voor het aanbesteden van overheidsopdrachten als de meer innovatieve aanbestedingsvormen.

In een laatste deel van de opleiding krijgt de cursist een beknopt overzicht van zowel Europese als nationale rechtspraak die de laatste jaren is geveld inzake het werken met technische specificaties in bestekken voor overheidsopdrachten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Leidinggevenden en medewerkers van lokale en hogere aanbestedende overheden.

Methodologie

In deze opleiding hanteert de docent een werkbare mix tussen kennisoverdracht, intense interactie tussen en met de deelnemers en brengt hij regelmatig een casus aan ter studie.

Programma

 • Technische specificaties: begrip
 • Technische specificaties doorheen het aanbesteden van een overheidsopdracht
 • Behoeftebepaling: marktverkenning
 • Realisatie van die behoefte
 • Standaard aanbestedingsvormen
 • Innovatief aanbesteden
 • Opletten voor belangenvermenging!
 • Beknopt rechtspraakoverzicht
  • Europese rechtspraak
  • Nationale rechtspraak

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 02/10/2023 13:00 17:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers werkzaam in de profit sector zoals studiebureaus en andere ondernemingen betalen € 255 (excl. btw)

Willem Pauwels studeerde Rechten met een specialisatie in het Publiekrecht. Hij is als jurist-expert wetgeving overheidsopdrachten verbonden aan het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid, waar hij binnen de Pijler Contracten de aanbestedingstrajecten van het Agentschap ondersteunt op juridisch vlak.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.