Overheidsopdrachten ontleed: duurzaam aanbesteden | Hoe koop ik groen, circulair, sociaal of ethisch?


Praktische leidraad en aandachtspunten
Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 110254

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u beter inzicht in wat "duurzame" overheidsopdrachten inhouden.

Omschrijving

Het verduurzamen van overheidsopdrachten is één van de speerpunten van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten.

Vanuit de voorbeeld- en sturende functie van de (aanbestedende) overheid wordt ingezet op:

 • groen/ecologisch verantwoord aankopen
 • maatschappelijk verantwoord (sociaal) aankopen
 • innovatief aankopen

Deze sessies gaan in op het wat, waarom en hoe van duurzame overheidsopdrachten. We belichten de verschillende aspecten van duurzame overheidsopdrachten, gaande van  functionele technische specificaties (prestatie-eisen) over keurmerken (labels) en levenscycluskosten tot duurzame selectiecriteria, gunningscriteria en contractuele bepalingen.

Zowel het (nieuwe) wettelijk kader als de beleidscontext komen aan bod. We hebben ook aandacht voor de schat aan beschikbare informatie over goede praktijken en maken u er wegwijs in.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich naar medewerkers die instaan voor de opmaak van overheidsopdrachten in het algemeen binnen de social profit of de publieke sector en medewerkers van (milieu)diensten die het aspect duurzaamheid extra ter harte willen nemen.

Voorkennis

U hebt voorkennis inzake de nieuwe wetgeving op de overheidsopdrachten - zie Escala opleiding 'Basis overheidsopdrachten voor beginners'.

Programma

Duurzaam aanbesteden onder de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten

 • Inleiding
  • Duurzame overheidsopdrachten: wat en waarom?
  • Verloop van een overheidsopdracht
 • Hoe duurzaam aanbesteden
  • Voorwerp van de opdracht
  • Duurzame technische specificaties
  • Keurmerken en labels
  • Duurzame selectiecriteria
  • Duurzame gunningscriteria
  • Duurzame uitvoeringsvoorwaarden
  • Link met het voorwerp van de opdracht
 • Hulpmiddelen voor duurzaam aanbesteden
  • Handleidingen en online informatie
  • Wettelijke verplichting om duurzaam aan te besteden
 • Case study
 • Doorheen de opleiding voldoende opportuniteit tot vraagstelling, intervisie en ervaringsuitwisseling

Johan Geerts is advocaat sinds 2009. Hij werkte 2015-2016 bij een grote aanbestedende overheid. Op 1 oktober 2016 startte hij zijn eigen kantoor: 'Bureau Geerts'.

Johan heeft ruime ervaring aangaande zowel de plaatsing als de uitvoering van overheidsopdrachten. Hij publiceert en presenteert regelmatig over het thema, en onderhoudt een blog op zijn website www.bureaugeerts.be. Daarnaast specialiseerde Johan zich in diverse domeinen van het administratief recht en het bouw- en vastgoedrecht.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.