Overheidsopdrachten: onderhandelen in de speciale sectoren

Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 160541

Introductie

Met deze opleiding wil Escala tegemoet komen aan de vraag naar opleidingen inzake overheidsopdrachten specifiek voor de speciale sectoren. Deze opleiding is geen basisopleiding, maar bespreekt specifieke gunningsprocedures die wel (nog) meer toegepast kunnen worden dan in de klassieke sectoren.

In deze opleiding is er geen sprake van eenrichtingsverkeer. Docente zal haar ervaringen, inzichten en goede praktijken meegeven, maar biedt ook ruimte voor vragen, intervisie en ervaringsuitwisseling en tilt de opleiding zo nog op een hoger niveau.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers werkzaam in de speciale sectoren

Voorkennis

Praktijkervaring overheidsopdrachten in de speciale sectoren vereist.

Programma

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking (OPMB)

 • Standaardprocedure
 • Procedure in twee fasen
 • Wat is geregeld en vooral: wat niet
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Studie verschillende aspecten van de OPMB - good practices

 • Marktverkenning
 • Bekendmaking aankondiging van opdracht
 • Selectiefase
 • Selectiebeslissing
 • Uitnodiging en indiening offerte
 • Regelmatigheid offerte
 • Analyse offert op basis gunningscriteria
 • Onderhandelingen
 • Gunning
 • Sluiting

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

 • Procedure in één fase
 • Weinig gereglementeerde procedure
 • Toepassingsgevallen: oefening

Carmen Kamain Man, deskundige overheidsopdrachten, jurist, professioneel actief bij de Brusselse Openbare Vervoersmaatschappij MIVB.