Overheidsopdrachten: knelpunten en geschillen bij uitvoering


Mogelijke discussies, hoe vermijden en hoe opvolgen?
Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 111166

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding hebt u meer inzicht in hoe geschillen of onduidelijkheden kunnen ontstaan, kunnen vermeden worden en opgevolgd moeten worden.

Omschrijving

Bij de uitvoering van overheidsopdrachten zijn er heel wat zaken die kunnen fout lopen en/of waaromtrent discussies of geschillen kunnen ontstaan tussen partijen.

Denk maar een discussies inzake betalingen, wijzigingen, onvoorziene omstandigheden, onderbreking der werken, e.d.m.

Het antwoord ter oplossing van dergelijke problemen tijdens de uitvoeringfase is vaak te vinden in de wetgeving zelf. Een goede kennis van de actuele wetgeving en de algemene uitvoeringsregels laat toe om zoveel als mogelijk te anticiperen op mogelijke twistpunten, zodat geschillen kunnen worden vermeden. Bovendien is het noodzakelijk te weten welke middelen er voorhanden zijn in handen van de aanbestedende overheid met het oog op het onmiddellijk indijken van probleemsituaties die zich zouden voordoen.

Daarom is deze korte bijscholing ontwikkeld, als ideaal vervolg op de basisopleidingen inzake overheidsopdrachten. Tijdens deze sessie worden deze problematieken uitgediept.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers lokale en openbare besturen, en andere non-profit instanties.

Voorkennis

Voor deze opleiding is een algemene basiskennis omtrent overheidsopdrachten vereist. Dit kan bvb via de Escala "basisopleiding overheidsopdrachten".

Programma

 • Inleiding
  • Duiding wetgeving overheidsopdrachten
 • Structuur en toepasselijkheid van het KB uitvoering
  • Algemene en specifieke voorwaarden
  • Contractueel bindende documenten
 • Waar zijn geschillen mogelijk?
  • Wijziging van de opdracht door de aanbestedende overheid
  • Betaling - verwijlintresten
  • Onderbreking of vertraging van de opdracht
   • Oorzaken
   • Rechten en plichten der partijen
  • Uitvoeringsmodaliteiten
   • Aanvang der werken
   • Voorziene en onvoorziene omstandigheden
   • Uitvoeringstermijnen
   • Hoeveelheden
  • Oplevering en bezwaren
 • Sanctiemogelijkheden in hoofde van de aanbestedende overheid
 • Tips & tricks om geschillen zoveel mogelijk te vermijden

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 25/01/2023 09:00 12:00
donderdag 26/01/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Andere deelnemers, vrije beroepers, studiebureaus en architecten die optreden in opdracht van de Escala-doelgroep betalen € 270 excl. btw.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.