Organisatiebeheersing binnen het aankoopproces (publieke sector)

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 190595

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U detecteert vlotter de diverse risico’s in het aankoopproces en u weet de passende beheersmaatregelen aan te wenden teneinde deze risico’s optimaal af te dekken en hierover te rapporteren.

De aangebrachte methodiek kan ook bij andere processen in uw organisatie worden gebruikt.

Introductie

Binnen uw organisatie in de publieke sector merkt u ongetwijfeld het steeds toenemende belang van een systeem van organisatiebeheersing (of 'interne controle'). Hiermee wordt gestreefd naar afdekking van de belangrijkste risico’s, de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen, efficiëntieverbetering alsook het voorkomen van fraude.

Omschrijving

Tijdens deze opleiding verdiept u zich in de organisatiebeheersing binnen het aankoopproces. Er wordt ingegaan op de mogelijke risico’s die via beheersmaatregelen (zo veel mogelijk)  kunnen worden afgedekt.

Het aankoopproces wordt hierbij in zijn verschillende stappen behandeld.

Startend bij het identificeren van een behoefte tot aankoop, over het uitschrijven en gunnen van een overheidsopdracht tot finaal de uitvoering en evaluatie van de overheidsopdracht.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot medewerkers van aankoopdiensten in de publieke sector en ook tot de medewerkers die betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor organisatiebeheersing binnen uw organisatie.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist. Vertrouwdheid met overheidsopdrachten is een pluspunt, maar niet noodzakelijk.

Methodologie

De theoretische basis wordt geïllustreerd met een interactieve praktijk case.

Programma

Aan de hand van een interactieve praktijk-case worden deze risico’s en beheersmaatregelen in kaart gebracht zodat elke organisatie hier zelf mee aan de slag kan (en dit niet alleen voor het aankoopproces).

Inhoudstafel:

 • Organisatiebeheersing/Interne controle?
  • De aankoopfunctie
 • Plaats in de organisatie
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Relatie met aanvragers en gebruikers
  • Strategie inzake aankoop
 • Stappen in het aankoopproces
  • Bepalen aankoopbehoefte
  • Uitschrijven overheidsopdracht
  • Gunning
  • Uitvoering
  • Evaluatie
 • Risico’s en beheersmaatregelen
  • Risico’s
  • Beheersmaatregelen of interne controles
  • Evaluatie van risico’s

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 15/03/2022 09:00 12:00
dinsdag 22/03/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 330,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

De cursus gaf een duidelijk overzicht van organsiatiebeheersing. De opbouw van de dag was zeer goed met telkens per processtap een oplijsting van de risico's en de passende beheersmaatregelen. Een aanrader in al zijn facetten: sprekers, inhoud en aanpak.

(Marleen Smeyers lokaal bestuur Olen)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.