Onderhandelen binnen de speciale sectoren

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 210703

Introductie

Met deze opleiding wil Escala tegemoet komen aan de vraag naar opleidingen inzake overheidsopdrachten specifiek voor de speciale sectoren.

Deze opleiding is geen basisopleiding, maar bespreekt specifieke gunningsprocedures die meer flexibiliteit bieden dan in de klassieke sectoren.

Omschrijving

Als inkoper of verantwoordelijke voor een overheidsopdracht wilt u natuurlijk de beste voorwaarden ontvangen voor uw overheidsopdracht. Bij openbare en niet-openbare procedures zult u vermoedelijk al overeenkomsten gesloten hebben, waarbij de keuze gemaakt werd voor de minst slechte offerte.  

In de speciale sectoren biedt de regelgeving ook standaard de mogelijkheid om een opdracht in de markt te plaatsen waarbij u kunt onderhandelen met potentiële opdrachtnemers. Maar vele aankopers twijfelen over wat mag en wat niet kan.

Onwetendheid, schrik voor het maken van procedurefouten, gebrek aan duidelijk mandaat, en zo veel meer obstakels, houden vele aankopers tegen om echt te onderhandelen.

Wanneer u zich bezint over hoe u correct kunt onderhandelen, stelt u zich mogelijk volgende vragen:

 • Wanneer kan ik onderhandelen in de loop van de procedure?
 • Waarover kan ik wel en niet onderhandelen?
 • Kan ik bij iedere procedure onderhandelen?
 • Kan ik wel onderhandelen met één partij?
 • ...

Tijdens de opleiding zult u het juridisch juiste antwoord op deze en zo veel andere vragen worden gegeven en toegelicht.

Een goede aankoop vereist een gedegen voorbereiding.  Een goede voorbereiding is eveneens noodzakelijk om correct te kunnen onderhandelen. Dit begint met het inbouwen van bepaalde clausules in het bestek; bepalingen die u ruimte bieden tot onderhandelingen. De aankoper moet bij 'onderhandelingsprocedures zonder voorafgaande bekendmaking' in het bijzonder aandacht schenken aan bestekclausules die de vrijheid tot onderhandelen niet beknotten.

Tijdens deze opleiding komt u te weten wanneer, waarover en met wie u kunt onderhandelen bij overheidsopdrachten. De nadruk ligt vooral op het juridische aspect van onderhandelingen bij overheidsopdrachten: wat kan wel en niet. Daarbij zal vooral de klemtoon gelegd worden op maximale onderhandelingsmogelijkheden.

De docent zal de theoretische benadering opluisteren met concrete goede en slechte voorbeelden. Interactie tussen de verschillende deelnemers wordt gestimuleerd en er kan -indien de groep daarvoor kiest- gewerkt worden rond een case.

De docent zal een gamma bestekclausules aanbieden zodat u correct over een ruime onderhandelingsbevoegdheid beschikt.

Na deze opleiding kunt u zelf bepalen in welke situaties u met een gerust hart kunt onderhandelen en hoever u daarin kan gaan.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers speciale sectoren met een grondige basiskennis van de wetgeving.

Voorkennis

Er wordt wel verwacht dat u een basiskennis heeft van de wet op de overheidsopdrachten. Mocht u deze kennis (nog) niet hebben, dan verwijzen we graag naar de opleiding Basis overheidsopdrachten voor beginners.

Programma

ANALYSE VAN DE ONDERSCHEIDEN GUNNINGWIJZEN

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging (OPMVOM)

 • Standaardprocedure
 • Procedure in twee fasen
 • Kwalificatiesystemen
 • Wat is geregeld en vooral: wat niet
 • Algemene beginselen
 • Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Studie verschillende aspecten van de OPMVOM - good practices

 • Bekendmaking aankondiging van opdracht
 • Selectiefase & selectiebeslissing
 • Uitnodiging en indiening offerte via e-procurement (beperkt dossier)
 • Regelmatigheid offerte
 • Klassement van de offerte op basis van gunningscriteria
 • Onderhandelingen & onderhandelingsronden
 • Gunning
 • Informatiebrieven (& stand-still)
 • Sluiting

Kenmerken van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot medediging

 • Uitzonderingsgeval
 • Procedure in één fase
 • Weinig gereglementeerde procedure
 • Toepassingsgevallen: oefening

Overzicht gunningmethodes (of technieken)

 • De aankoopcentrales (twee vormen )
 • De Raamovereenkomst
 • Het Dynamisch aankoopsysteem
 • De Electronische Veiling

Het organiseren van de onderhandelingen

 • Het verloop van de onderhandelingen
 • De weerslag ervan op uw bestekteksten
 • De praktische organisatie
 • De inhoudelijke organisatie
 • Limieten van het onderhandelen
 • De vereiste weerslag in documenten en het veilig stellen van het tussentijds bekomen resultaat
 • Het afsluiten van de onderhandelingen en de uitnodiging tot het indienen van een finale offerte

Het vermijden van incidenten en overzicht van FAQ's

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 16/01/2023 09:00 12:00
dinsdag 17/01/2023 09:00 12:00
woensdag 18/01/2023 09:00 12:00
donderdag 19/01/2023 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.