Masterclass werken

Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 200634

Introductie

In deze masterclass werken staan we stil bij alle aspecten van de uitvoering van een overheidsopdracht voor werken. Zowel wanneer het goed gaat, als wanneer het slecht gaat. En hoe daarop te anticiperen in het bestek.

In 4 sessies van 3 uur dompelen de twee docenten u onder in de theorie en de praktijk. We belichten het 'KB Uitvoering', maar gaan ook in op het bredere kader van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en verzekeringen.

Met Mr. Johan Geerts, specialist overheidsopdrachten, die in deze zowel ervaring heeft als medewerker van diverse aanbestedende overheden en als advocaat, doorlopen we de regelgeving. Verwacht geen saaie theorie, maar de wetgeving vanuit een praktische invalshoek.

Met dhr. Steven Van Durme, uitvoeringscoach binnen de afdeling bouwprojecten van AG VESPA, laten we nog een ervaringsdeskundige aan het woord.

De wisselwerking tussen beiden zal voor u ongetwijfeld ook interessant zijn alsook hun visie op uw vragen. Zij doceren gezamenlijk de twee opleidingsdagen.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Medewerkers van aanbestedende overheden die nauw betrokken zijn bij de voorbereiding en/of de opvolging van overheidsopdrachten werken. We denken hierbij aan aankopers, projectleiders, leidende ambtenaren, juristen, technisch verantwoordelijken, ...

De opleiding staat ook open voor medewerkers van studiebureaus, architecten, ... die namens overheden optreden.

Programma

Sessie 1: Uitvoering van overheidsopdrachten van start tot oplevering

 • Topic 1:Introductie: wettelijk kader en toepassingsgebied
 • Topic 2:  Leidend ambtenaar en toezicht op de uitvoering: goede praktijken en aandachtspunten
 • Topic 3: Borgtocht

Sessie 2: Uitvoering van overheidsopdrachten van start tot oplevering

 • Topic 4: Uitvoeringstermijn
  • Wordt ook behandeld: schorsing, weerverlet, bijkomende termijn wegens meerwerken, termijnsoverschrijding, ...
 • Topic 5: Betaling (en prijsherziening)
 • Topic 6: Onderaanneming

Sessie 3: Wijzigingen in uitvoering

 • Topic 7: Wijzigingen op initiatief van de aanbestedende overheid
  • 7.1 Basisregels
  • 7.2 Wettelijke grondslagen om te wijzigen
  • 7.3 Procedure: verrekening en bijakte
 • Topic 8: Wijzigingen op initiatief van de opdrachtnemer
  • 8.1 Basisregels
  • 8.2 Mogelijke claims van de aannemer
  • 8.3 Procedure: Onderzoek en beoordeling van een schadeclaim

Sessie 4: Actiemiddelen en oplevering

 • Topic 9: Actiemiddelen
  • 9.1 Kwalitatief nazicht en controle op de werken
  • 9.2 PV van ingebrekestelling
  • 9.3 Ambtshalve maatregelen
  • 9.4 Straffen en boetes
  • 9.5 Alternatieve maatregelen: afkeuren, bevel tot afbraak en heropbouw, korting wegens minderwaarde
 • Topic 10: Oplevering
  • Wordt ook behandeld: restpunten, verborgen gebreken, onderhoud tijdens waarborgperiode, beroep op de waarborg, ...

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 12/06/2023 09:00 12:00
dinsdag 13/06/2023 09:00 12:00
maandag 19/06/2023 09:00 12:00
dinsdag 20/06/2023 09:00 12:00
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers publieke sector & social profit: €520,00

Studiebureaus, architecten, vrije beroepers, ...: €1.300,00

Deze opleiding komt in aanmerking voor korting via de KMO-portefeuille.

Voor gratis advies en begeleiding kunt u contact opnemen met Kevin Labens op 078 35 36 38 of kevin.labens@sbm.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.