Management & overheidsopdrachten: delegatie als efficiënt instrument


Delegatie: theoretisch kader en praktijkvoorbeelden
Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 220581

Introductie

In deze opleiding worden een aantal oorzaken onder de loep genomen van de vertraging waarmee we op administratief gebied geconfronteerd worden bij het lanceren van een overheidsopdracht.

Een deel van deze vertraging is weliswaar te wijten aan dwingende termijnbepalingen in de wetgeving, maar vaak ligt er ook een oorzaak bij de eigen interne werking.

Onze wetgever heeft mogelijkheden voorzien om dit te vermijden en hierbij kan een doorgedreven intern delegatiebeleid een welkome tool vormen. Dat heeft uiteraard ook specifieke aandachtspunten zoals onder meer de eindcontrole van de gedelegeerde beslissingen.

Na deze opleiding bent u in staat de juiste keuzes te maken (of naar voren te schuiven) voor uw organisatie.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Aankopers, directie/diensthoofd aankoop, algemene en financiële directie, verantwoordelijken interne organisatie, organisatiebeheersing, ...

Methodologie

In deze opleiding van twee sessies (6u) is praktische input van documenten (besluiten) voorzien.

De opleiding is niet alleen voor aankopers relevant, maar zeker ook voor de administratieve/algemene en financiële directie. Zij zullen immers de basisbeslissingen moeten voorbereiden die leiden tot een algemeen delegatiekader.

Programma

1. Delegatie: wettelijke basis tot regeling van de bevoegdheden

2. Performante aankooporganisatie

 • Drijfveren van de gedelegeerde organisatie
 • Kerntaken en efficiëntiewinsten
 • Professionele organisatie van de (centrale) aankoopdienst
 • Marktonderzoek
 • Inkoopspecificaties

3. Vereenvoudigde implementatiemogelijkheden

 • Vereenvoudiging via planning
 • Vereenvoudiging via delegatie
 • Vereenvoudiging via samenwerking: lange termijn visie, repetitie en herhaling
 • Vereenvoudiging via intene taakverdeling in samenwerking

4. Contole en implementatie via modellen van procedureflows

 • Kader
 • Voorstel interne procedure op basis van voorafgaande delegatie

Lesdata

Datum Startuur Einduur
woensdag 04/10/2023 13:00 16:00
donderdag 05/10/2023 13:00 16:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.