LNOO: Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten


Deze opleiding gaat klassikaal door, indien de omstandigheden het toelaten.
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190583
Opleiding Overheidsopdrachten en aankoop 190583

Introductie

Het LNOO werd zowel in Gent als in Westerlo succesvol opgestart met een mooie diverse groep overheden en vzw's en twee zeer interactieve en leerrijke sessies professioneel begeleid door Manik Peferoen en Kristien Devos. In december volgen dan nog de twee studiedagen overheidsopdrachten die ook onderdeel uitmaken van dit netwerk.

Interesse om er in 2021 ook bij te zijn? Bezorg ons uw gegevens via 'info aanvragen' en wij houden u vrijblijvend op de hoogte!

Omschrijving

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten (LNOO) richt zich naar aankopers die hun expertise continu willen versterken en verdiepen via leersessies die een stapje verder gaan, die graag meedenken, die graag hun eigen goede en mogelijk ook minder goede ervaringen willen delen om als individu en groep daaruit te leren, ...

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten is exclusief bestemd voor aankopers van aanbestende overheden met het oog op de versterking van hun expertise door middel van uitdieping van regelgeving en praktijk alsook door onderlinge ervaringsuitwisseling over valkuilen en goede praktijken. Consultants worden niet toegelaten. In dit lerend netwerk is het niet de bedoeling dat basiskennis wordt aangebracht. Deze wordt verondersteld gekend te zijn waardoor we meteen een niveau dieper kunnen gaan.

Een stuurgroep met geïnteresseerden uit het Lerend Netwerk zal samengesteld worden om het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten verder te laten evolueren. Deze stuurgroep zal naar de toekomst toe de topics bepalen, eventuele gastsprekers uit de praktijk, verdere ondersteuningsmogelijkheden, ...

Programma

In het Lerend Netwerk OverheidsOpdrachten krijgt u als lid jaarlijks:

 • 2 leermomenten waar verdieping en expertise-uitwisseling centraal staat zowel met de docent-expert als met de andere deelnemers. (vervanging door een collega is toegelaten) U maakt daarbij de keuze ofwel voor Gent ofwel Westerlo.
 • toegang tot de studiedag overheidsopdrachten waar u uit het totaalaanbod van 16 sessies een keuze van 4 sessies maakt.
 • toegang tot het intern leerplatform waar u de presentaties vooraf al kan doornemen, waar updates verschijnen bij relevante actua, waar u verbonden bent met de andere deelnemers voor vragen, uitwisseling van bestekken, modellen, ...

Topics 2020:

1. Onregelmatigheden (juni 2020)

Na een beknopte opfrissing van de theorie, wordt op basis van talrijke (eigen) praktijkvoorbeelden ingezoomd op de onregelmatigheden op vlak van

 • essentiële besteksbepalingen
 • 'formele' eisen: UEA en handtekening

Waarbij u telkens ook praktisch wordt aangeleerd hoe om te gaan met dergelijke onregelmatigheden in uw gunningsbeslissingen (al dan niet in het kader van een eventuele regularisatiemogelijkheid), op basis van praktijkvoorbeelden en best practices vanuit de rechtspraak.

Ook aan de deelnemers zal, uiteraard vrijblijvend, gevraagd worden om eigen cases naar voren te brengen om klassikaal te bespreken en vanuit deze ervaringsuitwisseling goede praktijken en valkuilen te puren.

U neemt deel op 18 juni 2020 te Gent of 16 juni 2020 te Westerlo

2. Onderhandelen (september 2020)

Tijdens de tweede sessie van ons lerend netwerk wordt gefocust op de 'grenzen' van het onderhandelen in het kader van overheidsopdrachten. Per onderhandelginsprocedure wordt in detail stilgestaan bij de onderhandelingsmogelijkheden en -limieten. Alles wordt geïllustreerd aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden en best practices vanuit de rechtspraak.

Opnieuw zijn eigen cases vanuit de deelnemers zeer welkom. Deze worden opnieuw klassikaal besproken om daaruit goede praktijken en valkuilen te puren.

U neemt deel op 21 september 2020 te Gent of 23 september 2020te Westerlo

Welkom met lunch vanaf 12:15. Leersessie van 13:00 tot 16:30

Indien een bepaalde datum voor u niet past is het toegestaan om te wisselen van locatie. Bij verhindering is het ook toegestaan dat een collega deelneemt mits voorafgaande verwittiging.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 25/03/2021 13:00 16:30
donderdag 10/06/2021 13:00 16:30
donderdag 16/09/2021 13:00 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • Provincie Antwerpen - Kamp C
 • Britselaan 20
 • 2260 Westerlo
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • F: 051/268754
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 900,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
dinsdag 23/03/2021 13:00 16:30
dinsdag 08/06/2021 13:00 16:30
dinsdag 14/09/2021 13:00 16:30

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Locatie

 • SBM Gent
 • Tramstraat 63
 • 9052 Zwijnaarde
Bekijk op Google Maps

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers die niet behoren tot de publieke sector, social- of non-profit betalen € 900,00 bij deelname. Prijs exclusief BTW.

Rasschaert Advocaten | Mevr. Kristien Devos deed haar eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op langs de private kant van de inschrijver bij de ondernemingen Siemens NV en Zenitel NV. Daarna was ze gedurende tien jaar actief als juridisch adviseur bij Eurostation NV, de voormalige vastgoeddochter van NMBS. Daar adviseerde ze de projectleiders bij de uitvoering van grote vastgoedprojecten van de overheid en adviseerde ze de aankoopdienst voor alle overheidsopdrachten. Als senior expert overheidsopdrachten gaf ze nadien opleiding voor EBP om tenslotte het advocatenkantoor van Mr. Wim Rasschaert te vervoegen als juridisch adviseur specifiek voor overheidsopdrachten.

Rasschaert Advocaten | Dhr. Manik Peferoen deed zijn eerste ervaringen inzake overheidsopdrachten op als stagiair-advocaat bij een Gents kantoor gespecialiseerd in overheidsopdrachten. Vanuit die expertise ging hij vervolgens als jurist aan de slag bij de Universiteit Gent waar hij bij de Directie Gebouwen dagdagelijks instond voor de begeleiding en opvolging van opdrachten van werken, leveringen en diensten. Na 7 jaar trouwe dienst verruilde hij de publieke sector opnieuw voor de advocatuur. Als juridisch adviseur bij Rasschaert Advocaten werkt hij specifiek rond overheidsopdrachten in al hun aspecten.

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.