Actua: prijsherzieningen, clausules en formules in opmaak en prijsdiscussies in uitvoering in tijden van oplopende grondstofprijzen, schaarste en corona

Webinar Overheidsopdrachten & aankoop 220426

Introductie

Wereldwijd is er zo’n enorm tekort ontstaan aan grondstoffen – doordat tijdens de coronapandemie nauwelijks voorraden zijn aangelegd – dat de prijzen exploderen (Dixit de Volkskrant). Dat de coronacrisis een verregaande impact heeft gehad, zowel op de plaatsing als op de uitvoering van overheidsopdrachten, is niets nieuws.

Er is al enkele maanden na de eerste lockdown een wetsvoorstel ingediend en besproken inzake de herzieningsmogelijkheden van een overheidsopdracht in geval van een contractuele ontwrichting in het nadeel van de opdrachtnemer (i.e. artikel 38/9 KB AUR). Maar zolang er geen nieuwe regelgeving wordt geïmplementeerd, dienen opdrachtnemers en aanbesteders te roeien binnen de bestaande krijtlijnen.

In deze sessie wordt diepgaand ingegaan op vragen tot prijsherziening, prijsherzienings- en boeteclausules in tijden van oplopende grondstofprijzen, schaarste en corona.

In deze sessie hebben we ook aandacht voor de aanbevelingen van de federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. Maar dan wel the next step: hoe deze te interpreteren, toe te passen en aandachtspunten en valkuilen hierbij.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Diensthoofden en medewerkers aankoopdiensten

Programma

 1. Juridisch kader
 1. Capita selecta in het kader van de actuele uitdagingen - Wijzigingen van de opdracht
  1. Beginsel (art. 37)
  2. Herzieningsclausule (art. 38)
  3. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de aanbesteder (art. 38/2)
  4. Prijsherziening (art. 38/7)
  5. Onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer (art. 38/9)
  6. Verbod om uitvoering te vertragen of te onderbreken (art. 38/13)
  7. Indieningsvoorwaarden (art. 38/14, art. 38/15 en 38/16)
  8. Nazicht van de boekhoudkundige stukken (art. 38/18)
 1. Publicatieplicht (art. 38/19)
 1. Aanneming voor werken (art. 80), leveringen (art. 121) en diensten (art. 151)
 1. COVID 19 + onder de loep: aanbevelingen FOD Beleid en Ondersteuning in het kader van de prijsstijging materialen. Interpretatie, implementatie, kansen en valkuilen

Lesdata

Datum Startuur Einduur
maandag 25/09/2023 09:00 11:30
Kies eventueel een andere locatie of tijdstip

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

Deelnemers werkzaam in de profit sector zoals studiebureaus en andere ondernemingen betalen € 195 (excl. btw)

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.