Aanbestedingen: efficiënt en correct offertes opmaken voor overheidsopdrachten (module 1)

Webinar Overheidsopdrachten en aankoop 140199

Introductie

Deze opleiding zoomt in op overheidsopdrachten vanuit het perspectief van wie intekent op een overheidsopdracht en geeft concrete tips voor de opmaak van uw offerte.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

U neemt als organisatie deel aan overheidsopdrachten uit de publieke of social profit sector.

Programma

 • Algemeen kader overheidsopdrachten
  • Inleiding en situering
  • Gunningsprocedures
  • Sociale en andere specifieke diensten
  • Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
  • Verplichte verdeling in percelen (apply or explain principe)
  • Nieuwe regels rond onderaanneming in de strijd tegen sociale dumping
 • Aandachtspunten bij het indienen van een offerte
  • Administratief in orde zijn > Niet in een geval van uitsluiting: uittreksel strafregister, fiscaal en RSZ attest, ...
  • Kom ik in aanmerking? > Voldoen aan de selectiecriteria: technische bekwaamheid en financiële draagkracht
  • Formeel conform: handtekening! Tijdig!
  • Technisch conform: beantwoorden aan de minimale eisen, zonder voorbehoud
 • Aandachtspunten tijdens de gunningsfase
  • Plaatsbezoek of informatiesessies
  • Vragen om inlichtingen/ informatie vanuit de ondernemer of vanuit de aanbestedende overheid
  • Prijsverantwoording
 • Uw kansen verhogen
  • Slim interpreteren en lezen van de gunningscriteria
  • Onderaanneming en combinaties
  • Structuur en 'aantrekkelijkheid' van uw offerte
 • E-procurement
  • Het elektronisch indienen van uw offerte (via e-tendering) wordt de norm
 • Niet akkoord met de gunningsbeslissing of meer info over het mislopen van een offerte?
  • Wat kunt u doen?

Bij deze opleiding is er ook de mogelijkheid een module te volgen specifiek rond e-tendering (het elektronisch indienen van uw offerte). U vindt deze opleiding via volgende link: https://sbm.be/opleiding/inkoop/aanbestedingen-e-procurement-correct-en-vlot-digitale-offertes-indienen-voor-overheidsopdrachten-via-e-tendering-module-2

Opgelet: Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner Skilliant. Het erkenningsnummer voor Skilliant is DV.O214464.

Lesdata

Datum Startuur Einduur
donderdag 17/11/2022 09:00 12:00
vrijdag 18/11/2022 09:00 12:00

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Contact

 • T: 078 35 39 30
 • Tine@escala.be

Prijsinfo

 • Inschrijvingsrecht publieke sector & social profit: € 190,00
 • Inschrijvingsrecht ondernemingen & vrije beroepers: € 265,00 (KMO-portefeuille kan gebruikt worden)
 • Prijzen zijn exclusief BTW

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.