Waterdoorlatende bestratingen: een ecologische verharding


Een duurzame inrichting van verharde oppervlakten in een dichtbebouwde regio
Opleiding Openbaar groenbeheer 170167

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om aan de hand van het antwoord op concrete vragen een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame inrichting van de (openbare) ruimte en aan een integraal waterbeleid voor onze dichtbebouwde regio:

 • Welke materialen kiezen we in functie van omgevingsfactoren en gebruik van de bestrating?
 • Waar kan/mag waterdoorlatende bestrating ingezet worden?
 • Wat zijn de mogelijke toepassingen? Hoe worden onderfundering, fundering en straatlaag toegepast rekening houdend met de fysische eigenschappen van de ondergrond?
 • Wanneer zijn ook een drainagesysteem of voegvulling van belang?
 • Hoe wordt de waterdoorlatendheid bepaald?

Introductie

Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen, wegen, openbare gebouwen, bedrijven en de bijbehorende verharde oppervlaktes sluit bodems af waardoor natuurlijke bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden.

Samen met wijzigende klimatologische omstandigheden onder druk van de klimaatopwarming stelt dit onze regio voor gigantische uitdagingen, zowel vandaag als in de toekomst: enorme investeringen in rioleringssystemen en de economische impact van overstromingen bij hevige regenval.

Omschrijving

Waterdoorlatende bestratingen en verhardingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen. Zij zorgen voor buffering van en infiltratiecapaciteit voor het hemelwater en genereren een vertraagde en verlaagde afvoer naar onze rioleringsinfrastructuur. Bovendien komt dit ook de grondwaterspiegel ten goede.  

Voor wie is deze opleiding bestemd?

tuin- en algemene aannemers en hun medewerkers, architecten en tuinarchitecten, openbare besturen, studiebureaus, ...

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist.

Programma

Situering

 • Het nut van buffer- en infiltratiesystemen binnen het integraal waterbeleid.
 • Wat zijn waterdoorlatende verhardingen? Waar worden deze toegepast?

Wettelijk kader

 • Overzicht van de wettelijke verplichtingen en kadering waarbinnen waterdoorlatende verhardingen toegepast kunnen worden.
 • Het voordeel van waterdoorlatende verhardingen.

Structureel ontwerp

 • De eisen te stellen aan (waterdoorlatende) verhardingen in kleinschalige elementen:
  • structuuropbouw
  • materiaaleisen
  • uitvoering
 • Materiaalkeuze en structureel ontwerp
 • Ontwerpen volgens SB 250
 • Mogelijkheden als buffer en infiltratiesysteem

Uitvoering en concrete voorbeelden

 • Details die bijdragen tot een duurzame structuur, de DO's en DONT's
 • Concrete voorbeelden
 • Uitvoering, moeilijkheden, schadegevallen - hoe kan de kwaliteit verzekerd worden?

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.