Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen: Bijscholing Fytolicentie!


Bescherm uzelf en beperk de milieu-impact bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Opleiding Openbaar groenbeheer 190166

Introductie

Bij het gebruik van gewasbescherming is de bescherming van de gebruiker een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de impact op het milieu van deze chemische middelen moet tot een absoluut minimum herleid worden. Dit kan enkel door het respecteren van een aantal basisregels en een correcte uitvoering van de behandelingen. Bovendien zijn een aantal wettelijke bepalingen vastgelegd. U leert hier alles over in deze korte opleiding.

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om in de praktijk op een veilige en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. U kan de juiste hoeveelheid spuitvloeistof correct aanmaken, de driftreducerende spuittechnieken toepassen en op een veilige manier omgaan met spuitoverschotten. U kent de risico's voor het milieu bij chemische behandelingen en kan die milieu-impact tot een minimum reduceren.

Omschrijving

Erkende bijscholing in het kader van de verlenging van de fytolicentie

Voor wie is deze opleiding bestemd?

 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van groendiensten
 • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers in openbaar groen
 • Tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

U beschikt over een Fytolicentie P1 of P2 en hebt dus minstens een basiskennis rond gebruik van chemische gewasbescherming.

Toelatingsvoorwaarden

Deze opleiding wordt erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de bijscholingen voor de verlenging van de fytolicentie. Om uw aanwezigheid te kunnen registreren dient u in het bezit te zijn van uw elektronische identiteitskaart. Om geldig te zijn als erkende bijscholing voor de verlenging van uw fytolicentie dient u de volledige cursus tot het einduur te volgen.

Programma

 • Wettelijke bepalingen gebruik en opslag van gewasbeschermingsmiddelen (P1 - P2)
 • Persoonlijke bescherming van de gebruiker
 • Milieurisico’s: drift, puntvervuiling, vervluchtiging, en hoe impact beperken
 • Bufferzones, driftreducerende maatregelen
 • Maatregelen bij de bereiding van de spuitvloeistof
 • Berekenen en aanmaken van de spuitvloeistof
 • Aandachtspunten tijdens het spuiten
 • Behandeling van spuitresten
 • Spoelen en opbergen van het spuittoestel
 • Behandeling van lege verpakkingen en vervallen middelen

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.