Veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Opleiding Openbaar groenbeheer 190166
NIEUW

Introductie

Bij het gebruik van gewasbescherming is de bescherming van de gebruiker een belangrijk aandachtspunt. Maar ook de impact op het milieu van deze chemische middelen moet tot een absoluut minimum herleid worden. Dit kan enkel door het respecteren van een aantal basisregels en een correcte uitvoering van de behandelingen. Bovendien zijn een aantal wettelijke bepalingen vastgelegd. u leert hier alles over in deze korte opleiding.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers van groendiensten
  • Leidinggevenden en uitvoerende medewerkers in openbaar groen
  • Tuinaannemers en hun medewerkers

Voorkennis

U beschikt over een Fytolicentie P1 of P2 en hebt dus minstens een basiskennis rond gebruik van chemische gewasbescherming.

Toelatingsvoorwaarden

U beschikt over een Fytolicentie P1 of P2.

Methodologie

Theoretische uiteenzetting gevolgd door praktijkoefeningen.

Wat kent u na het volgen van deze opleiding?

Na deze opleiding bent u in staat om in de praktijk op een veilige en milieubewuste manier om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen. U kan de juiste hoeveelheid spuitvloeistof correct aanmaken, de driftreducerende spuittechnieken toepassen en op een veilige manier omgaan met spuitoverschotten. U kent de risico's voor het milieu bij chemische behandelingen en kan die milieu-impact tot een minimum reduceren.

Programma

  • PBM’s
  • milieurisico’s: wat, en hoe impact beperken
  • berekening en aanmaak spuitvloeistof: theorie
  • correcte spuittechniek (rugsproeier) en soorten spuitdoppen
  • behandeling overschotten en reinigen spuittoestel
  • praktische oefeningen: berekening en aanmaak spuitvloeistof, spuittechniek