Plaatsen van omheiningen, vlechtwerk en insectenhotels

Opleiding Openbaar groenbeheer 140525

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

Na het volgen van deze opleiding kan men eenvoudige omheinigen plaatsen en herstellen, ook wanden in vlechtwerk leert men optrekken tijdens deze sessie. Daarnaast kan men een ideaal bijenhotel maken en kent men de functie daarvan.

Introductie

Doordat veel organisaties uit de sociale economie (sociale- en beschutte werkplaatsen, invoegbedrijven, arbeidstrajectbegeleiding, ...) met ongeschoold personeel werken in de groensector richten we dit uniek opleidingstraject in.

We bieden in dit traject een reeks van opleidingen aan omtrent veilig en ergonomisch werkenn met tuinmateriaal en tuinmachines, elementaire kennis van planten, correct plaatsen van omheiningen, verhardingen, ...

Kortom, een reeks van opdrachten waar uw werknemers dagdagelijks mee in contact komen.

Omschrijving

Tijdens deze sessie maakt men kennis met de groenvoorziening in alle facetten, zowel wat betreft onderhoud  en werking van tuingereedschap als het gebruik ervan. Men  leert met welke gezondheids- en veiligheidsaspecten rekening moet gehouden worden. Na het volgen van dit traject kan men alle tuingereedschap veilig en ergonomisch hanteren.

Tijdens deze sessie maakt men kennis met het plaatsen en herstellen van omheiningen en vlechtwerk. Daarnaast leert men ook het bouwen van een insectenhotels.

Wenst u gebruik te maken van educatief verlof?

Deze sessie kan apart gevolgd worden, maar maakt ook deel uit van het opleidingstraject voor sociale economie. Binnen dit traject heeft u de keuze uit twee pakketten die beide recht geven op educatief verlof.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Alle werknemers en begeleiders van de sociale- en beschutte werkplaatsen.

Voorkennis

Voor deze sessie is geen voorkennis vereist.

Methodologie

De trainingsvorm is een praktijkgerichte instructie op het niveau van de werknemers van de beschutte -en sociale werkplaatsen.

Programma

  • Soorten omheiningen en funties
  • Plaatsen en herstellen omheiningen - praktijkoefening
  • Maken van omheiningen in vlechtwerk
  • Optrekken van een insectenhotel

Escala helpt u graag in uw continu streven naar verbetering en professionalisering.
Via in-house opleidingen, advies en begeleiding biedt Escala de nodige ondersteuning.