Ontbijtsessie Traject Duurzaam Beheer van Openbaar Groen

Opleiding Openbaar groenbeheer 170591

Introductie

Zowel vanuit de overheid als door veranderende maatschappelijke opinies, bestaat er een toenemende vraag om tuinen en openbaar groen op een duurzame manier aan te leggen en te beheren.

Om aan de nood aan de juiste beroepskennis hiervoor tegemoet te komen, heeft Escala dit nieuwe opleidingstraject ontwikkeld.

Dit traject wil een dynamisch gegeven zijn, waarbij het aanbod aan opleidingen zal evolueren met de tijd en op aangeven van de actoren op het terrein. Op vraag kan ook een traject op maat ontwikkeld worden, naar de specifieke opleidingsbehoeften van uw organisatie of bestuur.

Om u te laten kennismaken met dit toekomstgerichte opleidingstraject en zijn inhoud, nodigen we u graag uit op deze ontbijtsessie in Gent op 17 januari 2018.

Deelname is gratis, we vragen u wel uw aanwezigheid te bevestigen via inschrijving

Voor wie is deze opleiding bestemd?

  • Leidinggevenden uit elke overheidsdienst die mee instaat voor ontwerp, aanleg en beheer van de openbare groene ruimte.
  • Leidinggevenden en ploegbazen van de bedrijven uit de sociale economie die mee instaan voor het aanleggen en beheren van de openbare groene ruimte.
  • Studiebureaus en ontwerpbureaus die mee de openbare groene ruimte vorm geven in opdracht van de verschillende overheden.
2017-591-1-AfbeeldingInDeKijker.jpg

Programma

08.15 uur: onthaal

08.30 uur: koffie en ontbijt

09.00 uur: inleiding door Marc Vlerick, klantverantwoordelijke ESCALA, kalender en in house leeraanbod GROEN, technische en veilig werken opleiding.

09.05 uur: toelichting door Vincent Burny, opleidingsmanager Groen voor ESCALA

09.20 uur: inhoudelijke toelichting omtrent de nieuwe leertrajecten Groen door één of twee docenten.

10.00 uur: vraagstelling

10.20 uur: koffie en einde sessie

Het volledige opleidingstraject kan u raadplegen via deze link!